Kybernetické a strategické riziko

Deloitte pomáha organizáciám predchádzať kybernetickým útokom a chrániť ich cenné aktíva. Na zabezpečenie efektívnejšieho riadenia informačných a technologických rizík treba zvážiť kybernetické riziká už pri navrhovaní firemnej stratégie.