Novinky

Gartner: Magický kvadrant pre aplikačné služby SAP S/4HANA

Spoločnosť Gartner už siedmy rok po sebe vyhlásila Deloitte za globálneho lídra v poskytovaní aplikačných služieb SAP S/4HANA v rámci magického kvadrantu za rok 2021.

Magický kvadrant od spoločnosti Gartner je zavŕšením výskumu na trhu aplikačných služieb SAP S/4HANA. Tento výskum pomôže globálnym podnikom, ktoré prechádzajú viacročnou transformáciou, identifikovať, vyhodnotiť a vybrať potenciálnych poskytovateľov aplikačných služieb SAP S/4HANA. Deloitte je lídrom v tejto oblasti už siedmy rok po sebe od roku 2015 zásluhou jeho prístupu založenom na evolúcii digitálneho podniku a globálne dobre rozloženej pracovnej sily, vďaka ktorým dosahuje najvyššie výnosy v oblasti S/4HANA spomedzi všetkých systémových integrátorov v tomto magickom kvadrante.

Čo sa v správe dozviete:

  • Pochopenie dodávateľov a komplexnosti ich vízie, ako aj schopnosti realizovať projekty aplikačných služieb SAP S/4HANA
  • Silné a slabé stránky poskytovateľov aplikačných služieb SAP S/4HANA
  • Poznatky spoločnosti Gartner na presné zhodnotenie poskytovateľov na súčasnom trhu a ich potenciálu formovať trh v budúcnosti
  • Prílohou tejto správy je aj celosvetová správa z júna 2021 s názvom Critical Capabilities for SAP S4/HANA Application Services, Worldwide (June 2021) (Nevyhnutné spôsobilosti pre aplikačné služby SAP S/4HANA).

Túto grafiku uverejnila spoločnosť Gratner ako súčasť rozsiahlejšieho výskumného dokumentu a mala by sa hodnotiť v celom jeho kontexte. Dokument spoločnosti Gartner je k dispozícii na požiadanie. Spoločnosť Gartner neodporúča žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktoré boli uverejnené v publikáciách z výskumu, a ani neodporúča používateľom technológií vybrať si iba dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo iným označením. Publikácie z výskumu spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie Gartner a nemali by sa vykladať ako fakty.  Spoločnosť Gartner odmieta všetky záruky, výslovné či konkludentné, týkajúce sa tohto výskumu, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na špecifický účel.

Bolo to užitočné?