Novinky

Deloitte – služby kybernetickej bezpečnosti v cloude

Cloud technológie, ktoré sú tu s nami už viac ako 15 rokov, predstavujú významný posun v tom, ako každý deň pracujeme s informáciami. Deloitte vníma cloud nielen ako modernú technológiu, ktorá dáva firmám možnosť agilne reagovať na vývoj trhu, ale aj ako transformačnú a inovačnú platformu, ktorá môže zmeniť tradičné biznis procesy a modely. Deloitte dlhodobo spolupracuje so všetkými významnými dodávateľmi cloudových služieb a podporuje hybridné cloud prostredia postavené na technológiách Amazon AWS, Google GCP, IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle OCI, SAP Cloud a pod. 

Ak má byť cloud základňou pre digitálnu transformáciu vášho podnikania, musí byť spoľahlivý, rýchly a bezpečný. Najmä nedostatočná bezpečnosť, riziko úniku dát, otázky dodržiavania predpisov a regulačných nariadení alebo riziko straty kontroly patria k hlavným dôvodom, prečo sa firmy a organizácie bránia cloudovým riešeniam. Deloitte preto ponúka niekoľko základných okruhov poradenských, implementačných a operačných služieb, ktoré zabezpečia, aby boli vaše dáta a aplikácie v cloude rovnako bezpečné ako vo vašich dátových centrách:

  1. Stanovenie bezpečnostnej stratégie v hybridnom cloude
  2. Bezpečnosť dát a ochrana súkromia v cloude
  3. DevSecOps a bezpečnosť aplikácií v cloude
  4. Bezpečnosť infraštruktúry v privátnom cloude
  5. Manažment identít v cloude
  6. Analýza kybernetických rizík v cloude
  7. Bezpečnosť nových technológií (IoT, mobilita) v cloude
  8. Detekcia a odozva na incidenty v cloude

Klientom ponúkame nezávislý pohľad a dlhoročné know-how, ktoré im pomôžu čerpať výhody cloudových služieb a zároveň zlepšiť ich pozíciu v oblasti kybernetického rizika. Prišiel čas, aby organizácie a firmy lepšie spoznali výhody a riziká spojené s využívaním cloudových služieb a mohli tak využívať všetky výhody cloudu a cítiť sa pritom bezpečne.

Ďalšie informácie o riešeniach kybernetickej bezpečnosti v cloude pre jednotlivé odvetvia môžete nájsť na adrese TU, prípadne môžete požiadať o úvodnú online konzultáciu na adrese uvedenej nižšie.

Bolo to užitočné?