Poznatky

Poradenské služby Deloitte pre ORACLE

Deloitte je popredným partnerom firmy ORACLE. V rámci spolupráce s firmou ORACLE sa zameriava najmä na podporu globálnych firemných riešení, ako napr. ERP, finančný manažment, centrálne bankové systémy, HCM riešenia pre personalistiku, SCM riešenie pre logistiku a mnohé ďalšie. Menej známou oblasťou sú služby Deloitte zamerané na riadenie rizík, ktoré pomáhajú bezpečne a nákladovo efektívne prevádzkovať ORACLE technológie:

 • Služby Deloitte pre kybernetickú bezpečnosť ORACLE v on-premise prostredí
 • Služby Deloitte pre kybernetickú bezpečnosť Oracle CIoud infraštruktúry
 • Služby Deloitte na optimalizáciu licenčných rizík
  • Oracle databázy, databázové rozšírenia („options“) a databázové balíky na riadenie („management packs“)
  • Oracle middleware – ako napr. WebLogic, Business Intelligence a pod.
  • Oracle aplikačný softvér – ako napr. NetSuite, JD Edwards, Oracle ERP, Oracle Financial Reporting a pod.
  • Java prostredia

ORACLE licencovanie predstavuje pre zákazníkov oblasť, ktorá sa vplyvom vývoja technológií, akvizícií a zmien v ORACLE portfóliu neustále mení. Interpretácia ORACLE licenčných dát nie je jednoduchá a vyžaduje expertné vedomosti, keďže výrazne závisí od infraštruktúry aj od počtu a typov používateľov. 

Najčastejšie oblasti, ktoré predstavujú výzvy pre zákazníkov ORACLE:

 1. Ako zabezpečiť prehľad efektívnej licenčnej pozície a súlad pre všetky ORACLE produkty?
 2. Ako zabezpečiť súlad pri licencovaní ORACLE v prostredí VMWARE?
 3. Ako správne licencovať ORACLE technológie vo virtualizovanom alebo kontajnerizovanom prostredí, príp. v cloude?
 4. Ako zabezpečiť súlad pre Java prostredie?
 5. Ako správne interpretovať a overiť údaje z licenčných nástrojov akceptovaných ORACLE LMS?

Deloitte sa dlhodobo a komplexne zaoberá oblasťou Software Asset Management, pričom venuje významnú pozornosť riešeniam firmy ORACLE. Zákazníkom ORACLE ponúkame rôzne poradenské služby na mieru z oblasti Governance, Risk and Compliance, ktoré im umožňujú získať prehľad o využívaní ORACLE technológií v ich firme z pohľadu licencií, minimalizovať riziká ORACLE LMS softvérových auditov a optimalizovať investície do riešení ORACLE podľa ich reálneho využívania. V týchto službách používame metodiky a postupy podľa želania a potrieb zákazníka, či už ide o štandardné ORACLE LMS nástroje alebo produkty ako Oracle Enterprise Manager, nástroje tretích strán verifikované ORACLE LMS alebo nástroje Deloitte pre ORACLE v on-premise a cloudových prostrediach. 

Prečo Deloitte?

 • Našou strategickou prioritou je minimalizovať riziká na strane zákazníka.
 • Našou výhodou je nezávislosť a objektívnosť – prípadné dokúpenie licencií realizuje zákazník cez Oracle Resellera podľa vlastného výberu.
 • Máme viac ako 30-ročnú tradíciu v oblasti Software Asset Management a kybernetickej bezpečnosti.
 • Podporujeme nástroje štandardne používané Oracle LMS („License Management Services“).
 • Podporujeme nástroje tretích strán, ako napr. Flexera, Snow Software, Micro Focus, ServiceNow a ďalšie, verifikované auditným oddelením Oracle LMS.
 • Máme certifikovaných špecialistov pre ORACLE produkty a expertné znalosti o licencovaní ORACLE produktov.


V prípade záujmu o nezáväznú a bezplatnú online konzultáciu nás, prosím, kontaktujte na nižšie uvedenej adrese.

Bolo to užitočné?