Poznatky

Deloitte služby pre IBM licenčné nástroje

Deloitte nedávno uviedol na trh nové poradenské služby v oblasti riadenia softvérových aktív (SAM) týkajúce sa IBM licenčných nástrojov. Tieto služby pomôžu zákazníkom predchádzať zbytočným chybám, minimalizovať dopady prípadných softvérových auditov zo strany IBM a získať presný a aktuálny prehľad o stave používania IBM produktov vo firme alebo v organizácii.

IBM ponúka svojim zákazníkom vlastné licenčné nástroje, ktoré sú zdarma a podľa príslušnej softvérovej zmluvy sa vyžadujú na reportovanie používania zakúpených produktov na mesačnej alebo kvartálnej báze. Medzi základné IBM licenčné nástroje patria:

  • IBM License Metric Tool (ILMT) – tento nástroj je určený pre zákazníkov, ktorí chcú využívať IBM subkapacitné licencovanie pre produkty licencované metrikou Processor Value Units (PVU), Resource Value Units (RVU), Virtual Processor Cores (VPC) a prípadne FlexPoints. Je určený pre dátové centrá alebo cloud, pokiaľ IT prostredie nevyužíva technológie kontajnerizácie.
  • IBM License Advisor (ILA) – je licenčný nástroj, ktorý je povinný si nainštalovať a prevádzkovať každý zákazník, ktorý chce využívať IBM subkapacitné licencovanie pre produkty licencované metrikou Virtual Processor Core v kontajnerizovanom prostredí. Tento nástroj sa spravidla dodáva spolu s IBM CloudPaks.
  • IBM SubCapacity Reporting Tool (SCRT) – tento nástroj je povinný si nainštalovať a prevádzkovať každý zákazník, ktorý chce využívať IBM subkapacitné licencovanie pre produkty licencované metrikou MIPS, pripadne MSU a je určený výlučne do prostredia sálových počítačov s operačným systémom OS/390, zOS a pod.

Najrozšírenejším IBM nástrojom je ILMT. Naše doterajšie praktické skúsenosti však ukazujú, že zákazníci často nevenujú inštalácii, konfigurácii a správnemu fungovaniu ILMT ani príprave reportov dostatočnú pravidelnú pozornosť. Medzi najčastejšie chyby patria používanie neaktuálnej verzie nástroja, neaktuálneho softvérového katalógu alebo PVU tabuľky, nesprávne klasifikované softvérové komponenty, problémy s ILMT agentmi a VM manažérmi, nesprávny „bundling“ a mnohé ďalšie. 

Deloitte ponúka zákazníkom IBM širokú škálu poradenských služieb, z ktorých najpopulárnejšie sú:

  1. ILMT HealthCheck Review – ako už názov napovedá, špecialisti Deloitte spoločne so zákazníkom preskúmajú stav nasadenia a používania ILMT nástroja spolu s kontrolou kvality ILMT reportov. Výsledkom je základný report o stave ILMT spolu s návrhom odporúčaní. Táto služba je zdarma.
  2. ILMT HealthCheck Assurance – táto služba odstraňuje nedostatky zistené nielen počas ILMT Healthcheck Review, ale aj počas jeho následnej hĺbkovej analýzy. Deloitte preberá čiastočnú prípadne plnú zodpovednosť za stav a konfiguráciu nástroja vrátane ILMT reportov podľa dohodnutých SLA parametrov. Výsledkom je ILMT nástroj nasadený tak, že spĺňa podmienky zmluvy IBM Passport Advantage a poskytuje vysoko kvalitné reporty v prípade softvérového auditu. Aj keď Deloitte ponúka ILMT nástroj ako kompletnú PVUaaS službu, najčastejšou formou je hybridný model, keď je ILMT nasadený u zákazníka a obe strany majú jasne definované svoje oblasti zodpovednosti.

Prečo Deloitte?

  • Už viac ako 20 rokov spolupracujeme s IBM v oblasti Software Asset Management.
  • Podporujeme všetky dostupné IBM SAM nástroje. 
  • Máme certifikovaných špecialistov pre IBM a RED HAT produkty. 
  • Máme expertné znalosti o licencovaní IBM produktov v on-premise prostredí a v cloude.
  • Podporujeme všetky IBM a RED HAT operačné systémy (vrátane OS390 a OS400). 

V prípade záujmu o bezplatnú službu ILMT HealthCheck Review nás môžete kontaktovať na nižšie uvedenej adrese.

Bolo to užitočné?