Novinky

Software Asset Management (SAM) – investícia, ktorá sa dokáže financovať sama

Zložitosť licenčných zmlúv, množstvo softvéru vo firmách, zmeny licenčných metrík, virtualizácia, kontajnerizácia, hybridné cloudy, softvér ako služba (SaaS), rastúce licenčné poplatky, rastúce poplatky za údržbu a podporu, softvérové audity. To sú iba niektoré z výziev, ktorým dnes čelia firmy a organizácie v rámci digitálnej transformácie.

Analytická spoločnosť Gartner odhaduje, že neekonomické výdavky na softvér môžu dosahovať až 30 % celkových nákladov. Ani prechodom do cloudu sa situácia príliš nemení, odhady na neproduktívne cloudové náklady sú približne na úrovni 30 %. Preto si spoločnosti čoraz viac uvedomujú, že efektívna správa IT aktív nie je možná bez vhodného nástroja a poradenských služieb. 

Nenahraditeľným nástrojom je Software Asset Management (SAM). SAM predstavuje overenú prax, ktorá zahrňuje riadenie životného cyklu softwarových aktív s cieľom optimalizovať náklady a minimalizovať riziká spojené s vlastníctvom a používaním softvéru

Použitie SAM nástroja má viacero výhod:

 • stály prehľad o licenčnej zhode, príp. nesúlade („compliance“)
 • prehľad o skutočnom využívaní softvéru,
 • optimalizácia nákladov na licencie a cloud,
 • automatizácia zberu údajov,
 • aktuálna riziková a finančná analýza,
 • zvýšená kybernetická bezpečnosť.

Napriek tomu veľa slovenských firiem tieto nástroje zatiaľ nepoužíva a radšej podstupujú riziká vyšších nákladov a prípadnej penalizácie zo strany výrobcov softvéru.

Ako určiť návratnosť investície do SAM („ROI“)

V Deloitte máme množstvo ROI modelov, ktorými vieme zákazníkom
rôznej veľkosti a z rôznych sektorov pomôcť pri rozhodovaní o výbere vhodného
SAM nástroja a zdôvodniť rozpočet na jeho obstaranie. Príklad elementárneho
ROI modelu môže vyzerať nasledovne (premenné sú zvýraznené kurzívou):

 • Celkový obrat/rozpočet firmy alebo organizácie: 
  250 000 000 EUR     
 • Odhadovaná výška IT rozpočtu ako percento obratu: 
  4%, resp. 10 000 000 EUR
 • Podiel softvéru na celkovom IT rozpočte:
  25 %, resp. 2 500 000 EUR
 • Očakávané úspory z optimalizácie licencií a údržby:
 

Prvý rok

  10 %, resp. 250 000 EUR

Druhý rok

   4 %, resp. 100 000 EUR

Tretí rok

   1 %, resp. 25 000 EUR
 • Penále za softvérový audit
  individuálne
 • Náklady na SAM nástroj, školenia a konzultácie
 

Prvý rok


     90 000 EUR (príklad)

Druhý rok

     30 000 EUR (príklad)

Tretí rok

     30 000 EUR (príklad)

Celková návratnosť pre nasadenie a prevádzku SAM nástroja vrátane služieb počas troch rokov je (250 + 100 + 25)/(90 + 30 + 30) = 250 %, pričom sme nezarátali prípadné náklady na penále a ďalšie parametre. Ak Vás tento simplexný model dostatočne nepresvedčil, že SAM program je iniciatíva, ktorá sa vie prefinancovať sama, radi Vám:

a)   zdarma poskytneme Gartner report o SAM nástrojoch,

b)   zdarma spoločne vypracujeme individuálny SAM ROI model zohľadňujúci              konkrétne podmienky vo Vašej firme,

c)   pomôžeme s výberom a nasadením najvhodnejšieho SAM nástroja.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Bolo to užitočné?