Novinky

IT Asset Management Global Survey 2021

Časté zmeny v technológiách, reguláciách a biznis prostredí ako hlavné prekážky v dosahovaní vyššej ITAM vyspelosti

Deloitte už tradične sleduje vývoj v oblasti správy IT aktív  (IT Asset Management – ITAM), a preto aj tento rok uskutočnil prieskum Deloitte ITAM Global Survey 2021. Celkovo sa na ňom zúčastnilo viac ako 2 500 manažérov z 18 krajín, pričom asi tretinu tvorili členovia predstavenstiev a zvyšné dve tretiny predstavovali vrcholoví a senior manažéri. Oblasť ITAM v poslednom období výrazne ovplyvnil nielen vývoj digitálnych technológií, ale aj COVID-19. Výsledky prieskumu ukazujú, že zmena očakávaní pre ITAM ako nástroja na maximalizáciu hodnoty IT investícií bude v postpandemickej budúcnosti ešte výraznejšia. Slovné spojenie IT aktíva v sebe zahŕňa napríklad pojmy hardware, software, mobilné či IoT zariadenia, cloudové riešenia a služby a pod.

Vybrané zistenia z prieskumu Deloitte ITAM Global Survey 2021:

  • Až 90 % respondentov hovorí, že časté zmeny v technológiách, reguláciách a biznis prostredí tvoria hlavnú prekážku v dosahovaní vyššej ITAM vyspelosti v ich organizáciách.
  • 84 % opýtaných tvrdí, že ich spoločnosť nemá skutočne efektívny ITAM program.
  • 61 % respondentov uvádza, že ich ITAM  program nie je v súčasnosti samofinancovateľný, a až 45 % respondentov potvrdzuje, že sa im pravdepodobne nepodarí dosiahnuť samofinancovanie ITAM iniciatívy v najbližších dvoch rokoch.

Deloitte má jasne definované biznisové kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) pre úspešný ITAM program, ktorý zahŕňa nielen technológie, ale aj ľudí a procesy vo firme. Prípadné ďalšie otázky vám preto radi zodpovieme na nezáväznom online workshope.


Správu Deloitte ITAM Global Survey 2021 nájdete tu: IT Asset Management (ITAM) -  Global Survey 2021

O možnostiach modelovania návratnosti ITAM programu pre vašu spoločnosť sme písali TU

Bolo to užitočné?