Poznatky

Trendy v oblasti ľudských zdrojov 2020

Ľudský prístup v digitálnom svete a hľadanie nového potenciálu a zmyslu práce po globálnej pandémii

V rámci tohtoročných trendov sa vynára dôležitá otázka: Môže v dnešnom technologickom svete zostať spoločnosť „ľudská“? V dôsledku pandémie sa budúcnosť práce stala zo dňa na deň realitou. Za posledných pár mesiacov sa lídri museli zmobilizovať a boli nútení robiť rýchle a odvážne rozhodnutia v snahe zmierniť dopady týchto náhlych okolností. Bolo pozoruhodné, ako rýchlo dokázali spoločnosti prepojiť ľudí a technológie a prejsť na virtuálnu spoluprácu, ktorá bola pre nás ešte pred pandémiou nepredstaviteľná. Zmenil sa náš pohľad na to, ako, kde a kedy môže byť práca vykonávaná efektívne.

Je rozhodujúce, čo bude ďalej. Kým sa organizácie pripravujú na návrat do kancelárií, môžu sa zamerať na zmenu spôsobu samotnej práce. Využijú organizácie túto jedinečnú príležitosť? Alebo sa budú snažiť vrátiť do zabehnutých koľají a riskovať, že zaostanú?

V snahe vykročiť tým správnym smerom by mali spoločnosti vo svojich aktivitách zohľadniť vo vzťahu k zamestnancom tieto tri faktory:

Zmysel: Ako o zmysle iba nehovoriť, ale začleniť ho do každodennej práce a všetkých aktivít? Ako dať ľuďom priestor, aby zo seba mohli vydať to najlepšie? Ako pochopiť potreby jednotlivcov?

Potenciál: Ako maximálne využiť schopnosti ľudí a vytvoriť kultúru, kde je prenos poznatkov neoddeliteľnou súčasťou práce? Ako sa pripraviť na užšie spolužitie s technológiami, ktoré sa stanú súčasťou tímov?

Perspektívu: Ako súčasnú situáciu nevnímať ako hrozbu, ale ako príležitosť, ktorá povedie k lepšiemu a rýchlejšiemu rozhodovaniu? Ako si pri tom všetkom zachovať potrebnú transparentnosť?

2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Stiahnite si pdf

10 trendov v oblasti ľudských zdrojov, ktoré ovplyvnia Slovensko

 


Ako najvyššiu prioritu na rok 2020 vnímajú slovenské firmy manažment znalostí. Za dôležitú ju považuje až 78 % účastníkov prieskumu. Na druhom mieste sa umiestnili až tri témy, a to odmeňovanie, HR analytika a spolupatričnosť, ako uviedlo 71 % respondentov. 

Vo svetovom rebríčku patrí medzi kľúčové trendy tzv. wellbeing (celková fyzická duševná a sociálna pohoda), čo dokazuje 80 % opýtaných spoločností. Nasleduje téma odmeňovania a na treťom mieste sa umiestnili naraz tri témy, a to manažment znalostí, meniaca sa rola HR a etika.

Najvýraznejší rozdiel je vo vnímaní dôležitosti viacgeneračnej pracovnej sily. Zatiaľ čo na Slovensku ju považuje za dôležitú 51 % respondentov, na celosvetovej úrovni je to 74 %.

Najmenej sú slovenské firmy pripravené na integráciu umelej inteligencie a vôbec technológií do svojich tímov – z prieskumu vyplýva, že za pripravených sa považuje len 15 % účastníkov. 

Ide už o 10. vydanie rebríčka trendov v oblasti ľudských zdrojov, čo z nich robí najväčšiu globálnu štúdiu ľudských zdrojov, talentu a súvisiacich tém. Vychádzajú z poznatkov získaných na základe prieskumu, ktorého sa zúčastnilo takmer 9 000 respondentov zo 119 krajín, a zahŕňajú stratégie a príbehy organizácií, ktoré sú globálnymi lídrami v zavádzaní princípov „Social enterprise“ do praxe.

Stratégia pre pracovné prostredie po pandémii

V dôsledku zavádzania opatrení proti šíreniu koronavírusu zostali vo svojich domovoch na celom svete takmer tri miliardy ľudí. V praxi to znamená, že štyria z piatich zamestnancov vymenili zo dňa na deň firemné prostredie za domácu kanceláriu. Ale ako ďalej? Ako sa z krízy poučiť? Aké zručnosti budú potrebné a ako sa zmení pracovné prostredie? Zamerali sme sa na dopady pandémie na prácu a priniesli aj pár tipov, ako sa s novou situáciou vyrovnať z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Workforce Strategies for Post-COVID Recovery

Stiahnite si PDF
Bolo to užitočné?