Vyvrátenie mýtov spojených s prehnaným ošiaľom okolo predplatného

Predplatné je s nami už po stáročia, ale v posledných rokoch sa o jeho prehnaný ošiaľ postarali giganti ako Netflix, Spotify a Amazon.

Na odhalenie skutočného potenciálu predplatného sme vykonali prieskum u zákazníkov v 9 krajinách Európy a západnej Ázie, aby sme zistili ich postoj k predplatnému, a analyzovali sme desiatky osvedčených postupov, aby sme určili, ktoré faktory sú pre úspech spoločností rozhodujúce.

Popularita predplatného je v súčasnosti na absolútnom vrchole a tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Začiatok 21. storočia priniesol nárast digitalizácie a túžbu po pohodlí, čo otvorilo dvere vývoju modelov predplatného, ktorých význam nafúkli prví významní hráči.

Vyvraciame hlavné mýty o predplatnom, aby sme lepšie pochopili, ako a prečo možno tento model aplikovať vo vašom podnikaní.

  • Ošiaľ okolo predplatného vyvolávajú viac poskytovatelia predplatného ako zákazníci, ktorí si napriek tomu službu predplatia, keď v tom vidia výhody, resp. nemajú inú možnosť.

Viac ako polovica zákazníkov uprednostňuje možnosť priebežných platieb pred predplatným a v tomto zmysle je predplatné skôr trendový pojem, ktorého význam nafúkli spoločnosti poskytujúce tieto produkty a služby, a nie zákazníci, ktorí ich používajú. Predplatné je však pre zákazníkov často výhodnejšie ako jednorazové nákupy, alebo jednoducho nemajú inú možnosť, ako si kúpiť predplatné.

  • Predplatné by bolo pre zákazníkov zaujímavé, ak by bolo výhodnejšie ako jednorazový nákup a poskytovalo pohodlie alebo prístup k prémiovým produktom alebo službám.

Najdôležitejšími faktormi pre zákazníkov pri kúpe predplatného sú finančné stimuly, hoci ochotu kúpiť si predplatné nepodmieňuje len cena, ale aj ďalšie faktory, ako je pohodlie (alebo nepohodlie) pri používaní služby a prístup k prémiovým produktom alebo službám, ktoré nie sú k dispozícii v bezplatnej verzii.

  • Keďže cena za získanie zákazníka môže byť vysoká, stojí za to byť priekopníkom v oblasti predplatného a začať skôr než ostatní.

Hlavným faktorom, na základe ktorého zákazník uvažuje o zmene poskytovateľa predplatného alebo o nákupe ďalšieho predplatného od iného poskytovateľa, je lákavejšia cena. V menej digitalizovaných krajinách sú zákazníci otvorenejší predplatnému, čo môže byť ideálnou príležitosťou pre nových hráčov v oblasti predplatného na získanie trhového podielu skôr ako všetci ostatní.

  • Predplatné môže nahradiť tradičný vernostný program, keďže podporuje vernosť zákazníkov a vedie k väčšiemu míňaniu peňazí.

Očakávania zákazníkov sa posúvajú nielen smerom k osobnejšiemu zážitku, ale aj k uprednostňovaniu okamžitých výhod, ktoré im môže predplatné poskytnúť. Keďže tradičné vernostné programy už nestačia, úspešný model predplatného môže udržať záujem zákazníkov a zabezpečiť ich vyššie a pravidelnejšie výdavky.

  • Ošiaľ okolo predplatného spôsobí, že zákazníci budú hľadať integrovanejší zážitok a poskytovatelia budú experimentovať s ponukou nad rámec svojej hlavnej činnosti.

Keďže si ľudia predplácajú čoraz viac služieb, očakávania zákazníkov sa môžu vyvíjať smerom k bezproblémovejšiemu zážitku, čo bude viesť ku konsolidácii služieb pod jednu strechu. Budúcnosť predplatného sa môže posunúť smerom k vznikajúcim ekosystémovým modelom, ktoré kombinujú základné, príbuzné a transformačné prípady použitia.

 

Predplatné môže byť nástrojom na zvýšenie vernosti zákazníkov a ich výdavkov.

Stiahnite si celý report >

Aká je situácia na Slovensku?

Aby sme identifikovali najžiadanejšie produkty a služby v modeli predplatného, analyzovali sme preferencie zákazníkov vo vzťahu k 48 typom predplatného. Vo väčšine prípadov by sa zákazníci rozhodli skôr pre jednorazové platby ako pre predplatné. Najzjavnejším faktorom ovplyvňujúcim ich výber je frekvencia používania. Najmä príležitostným používateľom sa predplatné nezdá byť výhodné.

Na rozhodnutie zákazníkov o kúpe predplatného však majú významný vplyv aj iné, ako napríklad pohodlie (napr. jednoduchšie platby, doručenie domov) alebo dokonca nepohodlie, ktoré služba ponúka (napr. odstránenie rušivých reklám v prípade predplatného digitálnych služieb), po ktorom nasleduje prístup k prémiovým produktom, službám alebo zákazníckemu servisu.

Keď sa pozrieme na priemerné výsledky, najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní slovenských zákazníkov o predplatnom sú finančné stimuly, ktoré uvádza v priemere 43 % respondentov. Finančné stimuly sú 1,9-násobne dôležitejšie ako iné faktory. 

Slovenskí zákazníci sa bránia predplatnému najmä preto, že uprednostňujú nákup, keď to práve potrebujú (50 %), a predplatné pre nich nemá žiadnu zmysluplnú hodnotu (45 %). Počet odpovedí, z ktorých vyplýva, že zákazníci uprednostňujú nákup, keď to práve potrebujú, je viditeľne vyšší pri predplatnom produktov – tento názor deklarovalo približne 60 % respondentov, ktorí v minulom roku nevyužili predplatné žiadneho produktu.

Neochota zaviazať sa nie je hlavnou prekážkou predplatného – iba jedna štvrtina respondentov deklarovala averziu voči záväzkom ako dôvod na odmietnutie predplatného.

Existuje však pomerne rozsiahla skupina ľudí, ktorí sú proti predplatnému, najmä pokiaľ ide o staršie generácie.

Existuje jasný vzájomný vzťah medzi demografickou skupinou a ochotou kúpiť si predplatné. Generácie tzv. baby boomers (vo veku 57+) sa obzvlášť zdráhajú zaviazať sa – takmer 40 % z nich by sa nenechalo presvedčiť na predplatné. Podobne klesá ochota zákazníkov kúpiť si predplatné medzi staršími generáciami, čo znamená, že viac uprednostňujú jednorazové platby ako záväzky.

Aby mohli poskytovatelia predplatného úspešne fungovať na konkurenčnom trhu, musia venovať ešte väčšiu pozornosť svojej cenovej stratégii.

Pokiaľ ide o zmenu poskytovateľa, finančné stimuly sa stávajú 2,3-násobne dôležitejšími ako iné kategórie činiteľov. Preto majú ešte väčší vplyv na rozhodnutie zákazníka ako v prípade nákupu prvého predplatného, keď dosahujú 1,9-násobok.

Z našej štúdie vyplýva, že po zaplatení predplatného 41 % Slovákov skrátilo svoj čas, ktorý strávili pri iných podobných službách, produktoch a v elektronických obchodoch alebo ich využívanie. Spustenie predplatného môže byť zároveň lukratívne aj pre obchod – 52 % slovenských zákazníkov potvrdilo, že po získaní predplatného začali míňať viac.

Preferencie zákazníkov sa presúvajú smerom k okamžitým výhodám a keďže tradičný vernostný program už nestačí, model predplatného môže zabezpečiť udržanie zákazníkov.

Na druhej strane viac ako jedna štvrtina slovenských predplatiteľov začala tráviť viac času alebo častejšie využívať alternatívy od iných poskytovateľov, čo dokazuje, že predplatné vyvoláva zvedavosť, čo ponúkajú iní poskytovatelia, alebo buduje návyky k tomuto typu služieb.

 

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting