Modernizačný fond

Novinky

Modernizačný fond

Vysoká energetická náročnosť je vzhľadom na vysoké ceny energií prekážkou pri rozvoji podnikov. Táto náročnosť tiež spôsobuje vysoké množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré v dôsledku vysokých cien emisných povolení ešte viac zhoršujú finančnú situáciu podnikov a nútia ich investovať do náročných projektov spojených s energetickými (a teda aj emisnými) úsporami. Už od roku 2021 bude možné tieto projekty financovať z tzv. Modernizačného fondu, ktorý budú tvoriť príjmy z predaja emisných povoleniek. Financovanie z tohto fondu je plánované do výšky 70 %, respektíve až do 100 % v prípade prioritných projektov. Fond bude fungovať v rokoch 2021 až 2030. Neodporúčame investície odkladať, ale pokiaľ je to možné, treba mať pripravené projekty a predložiť ich na schválenie čím skôr.

Bolo to užitočné?