Poznatky

Výskum a vývoj vo firmách strednej Európy

Deloitte pravidelne mapuje oblasť podpory výskumu a vývoja v súkromnom sektore v regióne strednej Európy. Cieľom je získať súhrnné výsledky o prístupe súkromného sektora k investovaniu do výskumu a vývoja a na ich základe identifikovať faktory, ktoré motivujú k zvyšovaniu investícií do výskumu a vývoja, odhadnúť budúce trendy v tejto oblasti a definovať hlavné prekážky pri uplatňovaní daňového odpočtu a čerpaní dotácií na výskum a vývoj. 

Prieskum prebieha v ôsmich stredoeurópskych krajinách – v Českej republike, Bulharsku, Chorvátsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Vyhodnotenie prieskumu za posledné roky si môžete prečítať v nasledujúcich štúdiách.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2022

Prieskum je iba v angličtine.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2018

Prieskum je iba v angličtine.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2016

Prieskum je iba v angličtine.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2015

Prieskum je iba v angličtine.

Bolo to užitočné?