Novinky

Výskum a vývoj vo firmách strednej Európy

Zapojte sa do nášho tradičného prieskumu!

Deloitte pravidelne mapuje oblasť podpory výskumu a vývoja v súkromnom sektore v regióne strednej Európy. Naším cieľom je získať súhrnné výsledky o prístupe súkromného sektora k investovaniu do výskumu a vývoja a na základe nich identifikovať faktory, ktoré motivujú k zvyšovaniu investícií do výskumu a vývoja, odhadnúť budúce trendy v tejto oblasti a definovať hlavné prekážky pri uplatňovaní daňového odpočtu a čerpaní dotácií na výskum a vývoj. Výsledky poskytneme podnikateľským subjektom a poskytovateľom podpory na vedu a výskum ako materiál na rokovania o zmenách legislatívnych podmienok.

Prieskum prebieha v ôsmich stredoeurópskych krajinách – v Českej republike, Bulharsku, Chorvátsku, Litve, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Dotazník obsahuje 15 otázok a jeho vyplnenie zaberie približne 15 minút.

Všetko je anonymné a vaše údaje sú dôverné. Upozorňujeme, že tento prieskum je určený pre členov vedenia firiem.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2018

Prieskum je iba v angličtine.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2016

Prieskum je iba v angličtine.

Vyhodnotenie prieskumu v strednej Európe - 2015

Prieskum je iba v angličtine.

Bolo to užitočné?