Finančné riziko | Deloitte Slovensko

Služby

Služby v oblasti riadenia finančného rizika

Spoločnostiam pomáhame v priebehu celého životného cyklu finančných transakcií. Naše služby zlepšujú transparentnosť, efektivitu, compliance a finančnú integritu od riadenia cez procesy až po technológie a reporting.

Naše služby

Trhové a úverové riziko

Klientom pomáhame pri posudzovaní štruktúry aktív, pri dátovej analytike a modelovaní cash flow, vývoji a validácii modelov, štrukturálnej kontrole a skúmaní dokumentov a testovaní súladu s predpismi.

 

Riadenie rizika kapitálu, likvidity a treasury rizík

Pomáhame transformovať a nastaviť parametre fungovania útvarov treasury našich klientov v súvislosti s kľúčovými korporátnymi udalosťami, ako sú fúzie a akvizície, finančná transformácia, ďalej v oblasti riadenia kapitálu a jeho alokácie v reakcii na regulačné požiadavky, ako sú MiFID II alebo Basel III/IV, meniace sa podmienky vyvolané zmenami regulácie alebo volatilitou trhu a požiadavky na likviditu.

 

Riziko účtovného a finančného výkazníctva

Spoločnostiam pomáhame zaistiť súlad s novými účtovnými a regulačnými požiadavkami ako IFRS 9, pri transakciách na kapitálovom trhu, akvizíciách a odpredajoch.

Spojte sa s nami

Marián Hudák

Marián Hudák

Vedúci partner | Riadenie rizík

Marián Hudák je vedúcim partnerom pre služby riadenia rizík v rámci Deloitte Central Europe, aj na Slovensku. Má viac ako 20 rokov skúseností v audítorstve a poradenstve, vrátane interného auditu, kyb... Viac

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Vedúca partnerka | Transakčné poradenstvo

Ivana je vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva, ako aj vedúcou partnerkou (Country Managing Partner) spoločnosti Deloitte na Slovensku. Riadi projekty transakčného poradenstva pre st... Viac

Názov súvisiacich tém