Vyhliadky

Ako lepšie využívať IBM softvér a vyhnúť sa IBM auditom

Audity softvérových riešení sa vo všeobecnosti vykonávajú priamo na mieste („on-premise“) štandardnou formou, keďže firmy ako IBM, ORACLE, MICROSOFT, SAP a mnohé ďalšie si tak chránia svoje intelektuálne vlastníctvo.

Tieto audity však z pohľadu zákazníkov predstavujú neplánované aktivity pre ich zamestnancov, ktoré vo firmách, kde sa licencie nespravujú podľa IT štandardov, vedú častokrát k prekvapivým negatívnym výsledkom, finančným sankciám a poškodeniu firemnej reputácie. Na druhej strane predstavujú softvérové audity finančnú, časovú a ľudskú záťaž aj pre výrobcov softvéru, ak zákazníci korektne dodržiavajú podmienky jednotlivých licenčných zmlúv.

Ďalším trendom, ktorý je výzvou pre klasické softvérové audity, je prechod z on-premise do SaaS a do hybridného cloudu, keďže všetci svetoví dodávatelia softvéru v tejto súvislosti významne inovujú svoje produktové portfólio. V máji 2019 na Summite SAM v Londýne oznámili firmy IBM, SAP a ORACLE nový prístup k softvérovým auditom, ktorý má pomôcť zákazníkom zlepšiť riadenie softvérových aktív, zvýšiť vedomosti o licencovaní a proaktívne zabezpečiť kontinuálnu zhodu používania softvéru s licenčnými podmienkami:

 • IBM Authorized Software Asset Management Program (IASP)
 • ORACLE Software Investment Advisory (SIA)
 • SAP Direct Access Adoption Program (DAAP)
  (Firma MICROSOFT uviedla podobný program s názvom „SAM Managed Service Program“ už v roku 2017.)

Spoločnosť Deloitte je jednou zo 4 firiem vo svete, ktorú si firma IBM vybrala ako experta v rámci IASP programu, kde pôsobí ako dôveryhodná a nezávislá tretia strana medzi IBM a zákazníkom. Zákazníci, ktorí sa prihlásia do IASP programu v spolupráci s našou firmou, riadia IBM softvérové aktíva efektívnejšie.

Aké sú výhody IBM Authorized SAM Programu pre zákazníka:

 1. Počas IASP programu zákazník nebude auditovaný firmou IBM.
 2. Zákazník získa komerčné zľavy pri budúcom nákupe IBM softvéru. 
 3. Zákazník získa nárok na licenčné školenia Deloitte o IBM, licenčný hotline.
 4. Deloitte pomôže zákazníkovi s implementáciou a prevádzkou SAM nástrojov a nástroja IBM pre subkapacitné licencovanie („IBM License Metric Tool /ILMT“).
 5. Deloitte umožní zákazníkovi prevádzkovať ILMT ako komplexnú službu.
 6. Zákazník a Deloitte spolupracujú na monitorovaní používania softvéru, optimalizácii IBM licenčných nákladov a projekcii investícií do softvéru a údržby pri všetkých týchto produktoch:
  • IBM produkty (distribuovaný softvér, mainframe software...),
  • IBM operačné systémy (OS/2, AIX, Red Hat Linux, i5/OS, zOS...),
  • IBM licenčné metriky, nielen PVU a RVU,
  • IBM prostredia:IBM Cloud, on-premise a SaaS.
 7. Zákazník si môže vybrať zo širokého portfólia SAM poradenských, implementačných a prevádzkových služieb firmy IBM a ďalších výrobcov softvéru.

IBM IASP program v spolupráci s firmou Deloitte je inovatívny prístup k tradičným softvérovým auditom, ktorý výrazne pomáha zákazníkom pri využívaní a plánovaní IBM softvéru pri súčasnom udržiavaní a zlepšovaní vzťahov medzi zákazníkom a IBM. Zákazníkom umožňuje optimálne využívať IBM riešenia a sústrediť sa na hlavné podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť zákazníkov.

Bolo to užitočné?