Futbalová finančná liga 2018

Poznatky

Futbalová finančná liga 2018

Víťazom prvého ročníka Futbalovej finančnej ligy sa stal ŠK Slovan Bratislava

Historicky prvým víťazom rebríčka výnosov slovenských futbalových klubov sa stal bratislavský ŠK Slovan Bratislava. Prvú priečku obsadili „belasí“ vďaka celkovým výnosom na úrovni 9,1 milióna EUR. Na druhom mieste sa umiestnil MŠK Žilina, bronzová priečka patrí AS Trenčín.

Celkové výnosy všetkých porovnávaných klubov v rebríčku dosiahli za finančný rok 2017 viac ako 42 miliónov EUR. To pri 12 hodnotených tímoch predstavuje priemerný výnos 3,5 milióna EUR na klub. Tri kluby Slovan Bratislava, MŠK Žilina a AS Trenčín, spolu dosiahli cez 23 miliónov EUR, čo je viac ako polovica výnosov všetkých porovnávaných klubov. Aby sa klub umiestnil v prvej päťke Futbalovej finančnej ligy, musel vygenerovať výnosy aspoň vo výške 4 mil. EUR.

Futbalová finančná liga 2018

Prečítajte si celý report

Výnosy klubov v rebríčku FFL sú rozdelené podľa nasledujúcich kategórií - deň zápasu, vysielacie práva, komerčné zdroje, výnosy z predaja a hosťovania hráčov a ostatné výnosy. Podľa zistených výsledkov sú celkové výnosy väčšiny klubov postavené na položke „ostatné výnosy“, do ktorej sa radí viacero typov výnosov od predaja majetku až po dotácie. Komerčné zdroje ešte nie sú v slovenskom futbale tak silnou zložkou ako v tradičných európskych tímoch, kde často tvoria základ výnosov.

Výrazný vplyv na výnosy klubu má aj účasť a pozitívne výsledky v pohárových súťažiach UEFA. V sledovanej sezóne 2017/2018 si žiaden z tímov nepripísal výraznejší úspech a všetci zástupcovia skončili už v kvalifikačnej časti, čím stratili možnosť zvýšiť svoje výnosy o odmeny za štart v skupinovej fáze európskych pohárových súťaží.

Pre zostavenie rebríčka boli použité údaje o celkových výnosoch z hospodárskej činnosti získané zo zverejnených účtovných závierok futbalových klubov za rok končiaci sa 31. decembra 2017. Nefinančné ukazovatele boli použité zo sezóny 2017/2018.

Ďalší rok prinesie nárast

Podľa očakávaní odborníkov zo športovej skupiny spoločnosti Deloitte by ďalší ročník Futbalovej finančnej ligy mohol priniesť navyšovanie výnosov niektorých klubov. Otázne je, v akej miere, pretože do hry vstupuje niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych faktorov. Na jednej strane sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých predajov hráčov, nové štadióny by mohli priniesť zvýšený divácky záujem a ďalším faktorom je účasť Spartaka Trnava v skupinovej fáze Európskej ligy. Bude preto zaujímavé sledovať, ako sa všetky tieto ukazovatele podpíšu na umiestnení klubov v rebríčku výnosov za rok 2018. 

Bolo to užitočné?