Maximalizácia výkonov

Služby

Maximalizácia výnosov

Maximalizácia výnosov je často hlavnou métou pre športové organizácie vo forme rastúcich výnosov zo zápasov a podujatí

Pomáhame športovým organizáciám lepšie a komplexne chápať ich výsledky a ekonomické ukazovatele s cieľom spresniť ich plány, rozpočty a prognózy, pretože práve tieto ukazovatele podmieňujú nárast ich výkonnosti.

Naše služby

Zvýšenie výnosov zo zápasov a podujatí

 • Analýza momentálnych opatrení, ich zhodnotenie a identifikácia aktivít zvyšujúcich ziskovosť
 • Implementácia technológií na zjednodušenie, resp. zvýšenie predaja, a zároveň zníženie nákladov na obstarávanie – predaj vstupeniek, analýza dát, multi-kanálový obchod
 • Návrh stratégie pre rozvoj spolupráce medzi organizáciami – klub vs. fanklub

 

Riadenie vysielacích práv a sponzorských zmlúv

 • Kompletné zastrešenie právneho poradenstva
 • Príprava zmlúv
 • Kategorizácia vysielacích práv a sponzorských zmlúv
 • Návrh nových sponzorských aktivít

 

Športový technologický marketing

 • Analýza digitálnej zrelosti
 • Návrh digitálnej stratégie, multi-kanálový prístup
 • Implementácia technológií, automatizácia procesov a zjednotenie technológií na ligovej a organizačnej úrovni
 • Zastrešenie operatívnej aj technologickej časti pri doplnkových aktivitách – Live-Streaming cez Social Media, Customer Care Automation a pod.

 

Analýza trhu a benchmarking

 • Vypracovanie prierezovej analýzy trhu podľa zadaných parametrov
 • Identifikácia trhových trendov a vyhodnotenie ich vplyvu na organizáciu
 • Identifikácia príležitostí a hrozieb na trhu a možností ich využitia
 • Prediktívna analýza vývoja trhu a implementácia „best practices“ podľa dát a lídrov zahraničných líg

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Jakub Hollý

Jakub Hollý

riaditeľ | audit a uisťovacie služby

Jakub Hollý pracuje ako riaditeľ oddelenia auditu a poradenských služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (ACCA). Má skúsenosti v rámci auditu a... Viac