Poradenstvo a legislatíva

Služby

Poradenstvo a legislatíva

Športový svet je pod zvýšenou externou kontrolou, pomôžeme vášmu podnikaniu k vysokej úrovni integrity

Naše služby

Právne služby a regulácia v športe

 • Analýza, revízia a príprava zmluvnej dokumentácie
 • Príprava a revízia zmlúv týkajúcich sa financovania (bankový úver, atď.)
 • Príprava a revízia pracovných zmlúv a obdobných dokumentov
 • Príprava prehľadu rizík z hľadiska prípadných sankcií vyplývajúcich z porušenia GDPR
 • Monitoring legislatívy
 • Odborná pomoc v rámci pripomienkových konaní k návrhom zákonov tykajúcich sa oblasti športu
 • Odborná pomoc pri tvorbe návrhov legislatívy tykajúcich sa oblasti športu
 • Odborná komunikácia s rezortným ministerstvom a príslušnými štátnymi orgánmi

 

Audit a riadenie rizík

 • Štatutárny a medzinárodný audit
 • Previerky účtovných systémov, rizík a kontrolných opatrení
 • Poradenstvo pri optimalizácii procesov účtovania a finančného výkazníctva
 • Poradenstvo v oblasti štatutárnych aj Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)
 • Zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)
 • Zostavenie konsolidovaných finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)
 • Poradenstvo pri migrácii účtového softvéru
 • Poradenské služby a odborné školenia v oblasti účtovníctva

 

Účtovne a daňové poradenstvo

 • Tvorba základu dane a výpočet daňovej povinnosti
 • Vypracovanie daňových priznaní pre právnické osoby
 • Vypracovanie daňových priznaní pre fyzické osoby, vrátane tvorby základu dane a výpočtu daňovej povinnosti pri príjmoch zo zahraničia
 • Vypracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách
 • Priebežné daňové poradenstvo pre právnické a fyzické osoby, vrátane riešenia problematiky dvojitého zdanenia v prípade príjmov zo zahraničia
 • Vedenie účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej agendy a personalistika
 • Odborné školenia v oblasti daní, účtovníctva a miezd

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Jakub Hollý

Jakub Hollý

riaditeľ | audit a uisťovacie služby

Jakub Hollý pracuje ako riaditeľ oddelenia auditu a poradenských služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (ACCA). Má skúsenosti v rámci auditu a... Viac