Stratégia a riadenie

Služby

Stratégia a riadenie

Športovým organizáciám pomáhame strategicky sa rozvíjať

Naše služby

Tvorba stratégie a príprava biznis plánu

 • Identifikovanie a nastavenie optimálnej stratégie
 • Nastavenie míľnikov, iniciatív a výkonnostných indikátorov nevyhnutných pre naplnenie strategického plánu
 • Audit obchodného, marketingového a operačného plánu
 • Optimalizácia riadenia organizácie z obchodného, operačného a marketingového hľadiska
 • Nastavenie taktických cieľov a KPIs

 

Analýza a využitie dát

 • Analýza existujúceho zberu dát a identifikácia oblastí pre ich rozvoj, vrátane nových dátových zdrojov
 • Návrh systému vyhodnocovania a plánovania na základe dostupných a potenciálnych dátových zdrojov
 • Automatizácia procesov v oblasti finančných, vnútro-organizačných a dátových tokov

 

Podpora v oblasti financovania

 • Vypracovanie analýzy ziskovosti / finančnej kondície klubu
 • Vypracovanie finančného plánu klubu
 • Vypracovanie analýzy možností doplnkového financovania dostupných pre váš klub
 • Vypracovanie žiadosti o grant, nenávratný finančný príspevok

 

Vernostný program

 • Analýza existujúcich programov a ich prínos pre značku, fanúšikov a návštevníkov
 • Návrh systému vernostného programu pre rozvoj služieb a vnímania značky
 • Analýza, návrh a implementácia automatizovaného prepojenia marketingových aktivít s vernostným programom

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac

Jakub Hollý

Jakub Hollý

riaditeľ | audit a uisťovacie služby

Jakub Hollý pracuje ako riaditeľ oddelenia auditu a poradenských služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (ACCA). Má skúsenosti v rámci auditu a... Viac