Analýza

Globálna štúdia medzi spotrebiteľmi v automobilovom priemysle na rok 2023

Najdôležitejšie trendy v automobilovom priemysle z pohľadu zákazníkov

Ktoré spotrebiteľské trendy a prelomové technológie budú mať v tomto roku najväčší vplyv na automobilový priemysel? Už vyše desať rokov zverejňuje Deloitte vo svojej Globálnej štúdii medzi spotrebiteľmi v automobilovom priemysle dáta a poznatky, ktoré môžu firmám z tohto odvetvia pomôcť stanoviť priority a lepšie nastaviť obchodné stratégie a investície na tento rok. Zoznámte sa s kľúčovými zisteniami, ktoré sa týkajú vývoja mobility, inteligentných miest, konektivity a ďalších otázok spojených s prepravou osôb a tovaru.

Globálny prechod na elektrické vozidlá oživuje budúcnosť mobility

Od septembra do októbra 2022 sme vykonali prieskum medzi viac ako 26 000 spotrebiteľmi v 24 krajinách, aby sme mohli zmapovať ich názory na viaceré zásadné otázky, ktoré ovplyvňujú automobilový priemysel, vrátane záujmu o kúpu elektromobilov, vnímania značky a zavádzania pokročilých technológií. 

Tohtoročná štúdia identifikovala štyri kľúčové trendy:

 1. Prechod na elektromobilitu prebieha, je však dostatočne rýchly na všetkých trhoch?
  Keďže sa pod tlakom hyperinflácie spotrebitelia snažia znížiť svoje prevádzkové náklady, ich záujem oelektromobily rastie. Udržanie dynamiky rastu jednotlivých trhov však so sebou prináša najrôznejšie výzvy. Cenová dostupnosť, obavy z limitovaného dojazdu a bezpečnosti batérií naďalej predstavujú významné prekážky pri rozširovaní elektromobility.
 2. Problémy s dodávkami nových vozidiel majú jeden neplánovaný prínos
  V rebríčku faktorov, podľa ktorých sa spotrebiteľa rozhodujú o nákupe konkrétnej značky, je stále na prvom mieste kvalita výrobku. Prijateľné dodacie lehoty sa však môžu začať predlžovať v dôsledku pretrvávajúcich problémov v oblasti dodávateľských reťazcov, čo môže otvoriť dvere novému modelu „výroby na zákazku“.
 3. Najväčšiu dôveru medzi spotrebiteľmi majú predajcovia
  Na otázku, komu najviac dôverujú, uviedla väčšina opýtaných spotrebiteľov na všetkých svetových trhoch vzťah, ktorý majú buď so svojím predajcom alebo servisným dílerom, čo svedčí o dôležitej úlohe predajcov v hodnotovom reťazci automobilového priemyslu. Tá bude zároveň kľúčovým faktorom pri ďalších úvahách automobiliek o priamom predaji spotrebiteľom.
 4. Ponuka predplatného online služieb pre prepojené vozidlá môže byť výzvou
  Záujem spotrebiteľov o funkcie tzv. connected cars, ktoré poskytujú aktuálne informácie o dopravných zápchach, bezpečnosti cestnej premávky a stave vozidla, je pomerne vysoký, ale spotrebitelia by za prepojené technológie omnoho radšej platili v rámci obstarávacej ceny vozidla alebo za každé jednotlivé použitie než vo forme predplatného.

Elektromobily vs ostatné typy pohonov

Globálny prechod na elektromobilitu prebieha na jednotlivých trhoch veľmi rozdielnym tempom. Dopyt po hybridných vozidlách zatiaľ stále prevyšuje záujem o čisto batériové elektromobily, a to vo väčšine krajín s výnimkou Číny. Napriek vládnym vyhláseniam o nevyhnutnosti riešiť dopady zmeny klímy ovplyvňujú prechod na elektromobilitu predovšetkým prevládajúce očakávania spotrebiteľov, že tým výrazne znížia prevádzkové náklady svojich vozidiel.

image

Čo ovplyvňuje výber nového vozidla

S výnimkou Japonska, kde sú hlavným kritériom pri výbere vlastnosti vozidla, nie značka, sa spotrebitelia pri rozhodovaní o kúpe vozidla spoliehajú na vnímanie kvality výrobku. Súčasná napätá situácia v dodávkach nových vozidiel môže spotrebiteľov naučiť očakávať dlhšie objednávacie lehoty na dodávku vozidla, čo môže viac otvoriť dvere retailovému modelu „výroby na zákazku“.

image

Skúsenosti so značkou vozidla a servisom

Spotrebitelia na všetkých trhoch najviac dôverujú predajcovi, u ktorého si svoje vozidlo pôvodne zakúpili alebo u ktorého zabezpečujú jeho servis, čo svedčí o dôležitej úlohe dílerov pri udržiavaní vzťahov so zákazníkmi.

image

Konektivita

Poskytovatelia mobility, ktorí plánujú ponúkať služby pre technológie prepojených vozidiel na základe predplatného, môžu čeliť výzvam, keďže väčšina opýtaných spotrebiteľov by za tieto funkcie radšej zaplatila vopred v rámci obstarávacej ceny vozidla alebo na základe skutočného využívania služby.

image

"Napriek mnohým výzvam v posledných rokoch sa automobilový priemysel dokázal prispôsobiť a posúva sa technologicky bezprecedentným tempom vpred. V jasnom trende smerom k elektromobile síce predstavujú obstarávacie ceny elektrických automobilov stále výzvu pre spotrebiteľov, v súvislosti s energetickou krízou sa však záujem znížiť náklady na prevádzku stal celosvetovo silným motívom pri voľbe bezemisného vozidla. Významní hráči v automobilovom priemysle sa snažia využiť prechod na elektromobilitu na otvorenie nových zdrojov príjmov v podobe nových digitálnych služieb, ktoré skvalitnia používateľský zážitok z mobility. V konečnom dôsledku tak silnejšiu pozíciu získajú tí výrobcovia automobilov, ktorí budú schopní ovládnuť väčšiu časť hodnotového reťazca e-mobility, lebo len tak budú mať šancu dlhodobo uspieť v dynamicky sa vyvíjajúcom prostredí globálneho trhu.“

Milan Kulhánek, Partner, Central Europe Automotive Leader

Pre viac informácií o aktuálnych spotrebiteľských trendoch v automobilovom priemysle si stiahnite kompletnú štúdiu (v anglickom jazyku).

Bolo to užitočné?