Novinky

Deloitte získal štyri ocenenia 2021 SAP® Pinnacle Awards

Líder v oblasti transformačných služieb bol vyhlásený za partnera roka pre systém SAP S/4HANA®, zákaznícku skúsenosť, riešenia SAP® SuccessFactors® a poskytovanie excelentných služieb.

Deloitte získal štyri ocenenia 2021 SAP® Pinnacle Awards, ktoré sa udeľujú partnerom spoločnosti SAP za mimoriadny prínos, a to v týchto kategóriách: partner roka pre systém SAP S/4HANA® – veľká spoločnosť, partner roka
v oblasti zákazníckej skúsenosti – veľká spoločnosť, partner roka pre riešenia SAP® SuccessFactors® – veľká spoločnosť, ako aj partner roka v oblasti poskytovania excelentných služieb. Spoločnosť SAP každoročne udeľuje tieto ocenenia svojim najlepším partnerom za mimoriadne úsilie v budovaní a rozvoji vzájomného partnerstva a podpore klientov pri zlepšovaní ich procesov. Víťazi a finalisti boli vybraní na základe odporúčaní od spoločnosti SAP, spätnej väzby klientov a ukazovateľov výkonnosti.

Naši partneri zohrávajú kľúčovú úlohu v premene konceptu inteligentnej spoločnosti na skutočnosť,“ uviedol Christian Klein, CEO spoločnosti SAP SE. „Napriek týmto náročným časom náš ekosystém opäť potvrdil svoju inovačnú silu, odhodlanie a výnimočnosť pri poskytovaní podpory našim klientom pri rozvoji nových spôsobov podnikania. Spoločne naďalej prinášame kvalitné riešenia a služby, ktoré umožňujú našim klientom prosperovať a uspieť vďaka riešeniam SAP.

Ocenenia SAP Pinnacle Awards upriamujú pozornosť na pozoruhodný prínos partnerov spoločnosti SAP a oceňujú ich úsilie v oblasti tímovej spolupráce, inovačný prístup aschopnosť prinášať klientom inovatívne riešenia pri dosahovaní ich cieľov.

V čase, keď vstupujeme do štvrtej dekády spolupráce a spoločnej inovácie so spoločnosťou SAP zostáva našou najvyššou prioritou podpora podnikov, ktoré používajú riešenia SAP, s cieľom urýchliť, udržať a zvýšiť hodnotu podnikovej transformácie,“ uviedol Jan Waals, riaditeľ Deloitte Consulting LLP a CCO Deloitte Global SAP. „Tieto štyri ocenenia SAP Pinnacle Awards sú dôkazom toho, že naša práca pomáha klientom v rôznych odvetviach robiť veci, na ktorých záleží. Pomáhame klientom využívať technológie a cloud SAP, aby zvládli najnáročnejšie prostredie, akému kedy museli čeliť, a sme mimoriadne vďační za dôveru, ktorú do nás vkladajú.


Bolo to užitočné?