Riešenia

Správa aplikácií

Súčasné prostredie informačných technológií je zložitejšie ako kedykoľvek predtým a náklady na jeho údržbu nestále narastajú. Špecialisti spoločnosti Deloitte na správu aplikácií (AMS) môžu spoločnostiam pomôcť zvládnuť tieto výzvy, zvýšiť výkon aplikácií, a tak dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky.

Poskytujeme flexibilnú štruktúru, ktorá firmám umožňuje zosúladiť služby v oblasti správy aplikácií s ich obchodnými cieľmi a cieľmi v oblasti IT. Ponúkame kompletné spektrum prvotriednych služieb, vrátane správy digitálnych technológií, plánovania podnikových zdrojov, riadenia informácií až po systémovú integráciu.

Naše schopnosti sa opierajú o skúsenosti poradenského tímu pre správu aplikácií, ktorý našim klientom pomáha s výberom optimálneho modelu riadených služieb a s úspešným prechodom do zvoleného cieľového stavu.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac