Riešenia

Daňové poradenstvo

V rámci predinvestičných previerok sa zameriavame na daňové riziká a ich možné dopady na hodnotu spoločností.

Daňovými úskaliami transakcie Vás prevedie tím špecializovaný na fúzie a akvizície zložený z odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti akvizícií a predajov. Naši odborníci majú skúsenosti s prácou pre najvýznamnejších slovenských a medzinárodných klientov vrátane fondov súkromného kapitálu.

V rámci daňového štruktúrovania pripravujeme správy pre široké spektrum užívateľov, najmä pre investorov, financujúce banky alebo právnych poradcov. V závislosti od typu a národnosti investora pripravujeme akvizičnú štruktúru najmä s ohľadom na efektívnu dlhovú službu a poskytnutie dostatočného zaistenia bankám, daňové aspekty úrokov z akvizičného financovania a minimalizujúce transakčné náklady.

Nami navrhnuté štruktúry tiež počítajú s možným daňovo efektívnym odpredajom neproduktívnych aktív alebo pridružených častí podniku, čerpaním dodatočného financovania a čiastočnou repatriáciu ziskov k investorom, s prevedením tzv. IPO alebo priamym predajom cieľovej spoločnosti alebo holdingovej štruktúry akcionárom, spoločníkom alebo investorom. Poskytujeme tiež naše rady a zdieľame s klientmi skúsenosti v oblasti vytvárania spoločných podnikov (tzv. Joint ventures) z hľadiska ich fungovanie aj budúceho vysporiadania medzi spoluinvestormi.

Naše služby

  • Daňová previerka a asistencia pri náprave odhalených nedostatkov a rizík.
  • Daňové štruktúrovanie akvizície, predaja, refinancovanie, vytvorenie joint venture, IPO a rôznych reštrukturalizáciou.
  • Pomoc pri implementácii akvizičnej štruktúry vrátane koordinácie celého procesu.
  • Analýza daňové efektivity a návrh prípadných opatrení na jej dosiahnutie.
  • Daňové poradenstvo pri príprave kúpnej zmluvy.
  • Daňové modelovanie zahŕňajúce odhad budúcich daňových povinností, vyššie súvisiacich platieb a odhad budúcej efektívne daňové sadzby za obdobie pokrývajúci obchodný plán.

Spojte sa s nami

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac