Riešenia

Debt & Capital poradenstvo

Pri zaistení externého financovania či refinancovania existujúcich úverov využívame rozsiahlu sieť kontaktov s bankami, rôznymi typmi investorov a ďalšími účastníkmi finančných trhov. Máme prehľad o alternatívach financovania na bankovom a kapitálovom trhu, a znalosť ich trhového štandardu nám umožňuje jednotlivé produkty porovnávať. Nie sme poskytovateľom financovania, navrhneme vám teda optimálnu variantu pre štruktúrovanie financovania, čo najobjektívnejšie a nezávisle. Prípadne aj so zohľadnením daňových aspektov a problematiky dotačných titulov.

Naše služby

Kontaktujte nás

Jan Brabec

Jan Brabec

partner | transakčné oddelenie

Jan je partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde zodpovedá za oblasť podnikových financií. Vo finančnom sektore pôsobí už viac ako 25 rokov. Má rozsiahle skúsenosti v ob... Viac