Riešenia

Due diligence

Hĺbková previerka

Pred každým strategickým rozhodnutím, akým je predaj či nákup spoločnosti, je obvyklé posúdiť súvisiace riziká.

Väčšine investorov v posúdení rizík uvažovanej transakcie pomáha dôkladná finančná predinvestičná previerka, ktorej hlavným cieľom je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia potenciálnych príležitostí a vyhodnotenie rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené. Deloitte patrí medzi popredných poskytovateľ týchto služieb na svete, a to prostredníctvom rozsiahlej siete vlastných špecialistov, ktorí sa zaoberajú výhradne predinvestičnými previerkami (služby due diligence) a následným transakčným a post-transakčným poradenstvom.

Produktom predinvestičnej previerky vykonávanej našimi špecialistami je zvyčajne správa adresovaná kupujúcim či predávajúcim, ktorá praktickým a užívateľsky prijateľným spôsobom sumarizuje hlavné nálezy, implikácie a odporúčania týkajúce sa kľúčových aspektov uvažovanej transakcie a ktorú možno za určitých podmienok poskytnúť aj subjektom, ktoré sa budú podieľať na jej financovaní.

Súčasťou našich služieb býva aj v rámci rokovaní o transakčnej dokumentácií, kedy úzko spolupracujeme s našimi oddelením právneho poradenstva alebo s právnikmi klienta s cieľom zabezpečiť, aby dohodnuté finančné aspekty, vrátane mechanizmu stanovenia kúpnej ceny, boli náležite zohľadnené v transakčnej dokumentácii. Naše skúsenosti zahŕňajú projekty ako pre lokálne spoločnosti, tak i pre nadnárodné firmy a fondy súkromného kapitálu (private equity).

Naše služby

  • Hĺbková previerka pre kupujúcich tzv. acquisition due diligence.
  • Hĺbková previerka pre predávajúcich tzv. vendor due diligence.
  • Finančné, daňové a právne due diligence.
  • Poradenstvo týkajúce sa štruktúrovania a prípadných úprav kúpnej ceny vyplývajúcich z kúpnej zmluvy tzv. Sale and Purchase Agreement.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

vedúca partnerka | transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová je vedúcou partnerkou Deloitte na Slovensku (Country Leader), ako aj vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategick... Viac

Katarína Daubnerová

Katarína Daubnerová

zástupkyňa riaditeľa | transakčné poradenstvo

Katarína Daubnerová je Assistant Director na oddelení transakčného poradenstva Deloitte na Slovensku. Špecializuje sa na poskytovanie transakčných podporných služieb. V Deloitte pracuje od roku 2005 a... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

senior manažér | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb, medzi... Viac