Riešenia

Due diligence

Hĺbková previerka

Pred každým strategickým rozhodnutím, akým je predaj či nákup spoločnosti, je obvyklé posúdiť súvisiace riziká.

Väčšine investorov v posúdení rizík uvažovanej transakcie pomáha dôkladná finančná predinvestičná previerka, ktorej hlavným cieľom je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia potenciálnych príležitostí a vyhodnotenie rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené. Deloitte patrí medzi popredných poskytovateľ týchto služieb na svete, a to prostredníctvom rozsiahlej siete vlastných špecialistov, ktorí sa zaoberajú výhradne predinvestičnými previerkami (služby due diligence) a následným transakčným a post-transakčným poradenstvom.

Produktom predinvestičnej previerky vykonávanej našimi špecialistami je zvyčajne správa adresovaná kupujúcim či predávajúcim, ktorá praktickým a užívateľsky prijateľným spôsobom sumarizuje hlavné nálezy, implikácie a odporúčania týkajúce sa kľúčových aspektov uvažovanej transakcie a ktorú možno za určitých podmienok poskytnúť aj subjektom, ktoré sa budú podieľať na jej financovaní.

Súčasťou našich služieb býva aj v rámci rokovaní o transakčnej dokumentácií, kedy úzko spolupracujeme s našimi oddelením právneho poradenstva alebo s právnikmi klienta s cieľom zabezpečiť, aby dohodnuté finančné aspekty, vrátane mechanizmu stanovenia kúpnej ceny, boli náležite zohľadnené v transakčnej dokumentácii. Naše skúsenosti zahŕňajú projekty ako pre lokálne spoločnosti, tak i pre nadnárodné firmy a fondy súkromného kapitálu (private equity).

Naše služby

  • Hĺbková previerka pre kupujúcich tzv. acquisition due diligence.
  • Hĺbková previerka pre predávajúcich tzv. vendor due diligence.
  • Finančné, daňové a právne due diligence.
  • Poradenstvo týkajúce sa štruktúrovania a prípadných úprav kúpnej ceny vyplývajúcich z kúpnej zmluvy tzv. Sale and Purchase Agreement.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac