Riešenia

Finančné modelovanie

V dnešnej dobe si možno len ťažko predstaviť dôležité rozhodnutia bez riadneho pochopenia ich dôsledkov, či už ide o finančné plánovanie, investície alebo predaj firmy. Finančné modely umožňujú odhadovať dôsledky rôznych scenárov budúceho vývoj a zvyšujú istotu a efektivitu v rozhodovaní.

Deloitte disponuje tímom certifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore finančného modelovania. Našim klientom už niekoľko rokov dodávame spoľahlivé riešenia na vysokej úrovni. Finančné modely tvoríme podľa medzinárodne ustálených štandardov tak, aby umožňovali riešiť komplexné témy v každodennej prevádzke.

Medzi služby, ktoré v tejto oblasti ponúkame, patrí:

  • Tvorba finančných modelov na základe podnikateľského plánu klienta
  • Revízia finančných modelov vypracovaných klientom

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac