Riešenia

Komerčné due diligence a strategické poradenstvo

Náš regionálny tím pracuje s množstvom spoločností rôznej veľkosti, a to od start-upov až po etablované firmy s medzinárodnou pôsobnosťou. Máme skúsenosti z viacerých odvetví a bežne využívame odborné znalosti našich medzinárodných expertov.

Komerčné due diligence

Akvizície spoločností predstavujú zaujímavú možnosť rastu pridanej hodnoty a zisku, avšak sú s nimi spojené i určité nemalé riziká. Náš tím je schopný komplexne zrevidovať obchodný plán, identifikovať a kvantifikovať rizikové oblasti a poskytnúť kvalitatívne i kvantitatívne informácie o spoločnosti, ktorá je predmetom uvažovanej akvizície. Súčasťou našej práce je detailná revízia trhového vývoja a pozície spoločnosti, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vývoj budúcich tržieb a zisku. Naša pridaná hodnota spočíva aj v zhodnotení rizika súvisiaceho s realizáciou prípadných synergií.

Strategické poradenstvo, analýza trhu, zákazníka a konkurencie

Spoločnosti často hľadajú odpovede na zásadné otázky ohľadom svojho ďalšieho smerovania, investícií a expanzie. Obvykle riešia, či expandovať do nových produktov/služieb, aký potenciál v takom prípade existuje, či takáto stratégia zvýši ich ziskovosť, zlepší ich konkurencieschopnosť a podobne. Máme skúsenosti so strategickými projektmi rôzneho rozsahu: od revízie celkovej stratégie firmy a odporúčania pre jej ďalšie obchodné smerovanie až po projekty menšieho rozsahu – napr. asistencia pri plánovaní geografickej expanzie alebo uvedenie nových produktov na trh. V takýchto prípadoch vykonávame detailnú revíziu obchodného plánu vrátane jeho predpokladov, analyzujeme a optimalizujeme možnosti cenotvorby a ponúkame ďalšie obdobné služby podľa individuálnych potrieb našich klientov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac