Riešenia

Mimosúdna a preventívna reštrukturalizácia

Spoločnosti v ťažkej situácii sa často dostávajú do bezprostredného ohrozenia prevádzky z dôvodu nedostatku likvidity a musia zvážiť svoje ďalšie kroky.
V rámci mimosúdnej a preventívnej reštrukturalizácie pomáhame predísť insolvencii napr. prostredníctvom refinancovania úverov, vyjednania dočasných úľav (pozastavenie splácania, predĺženie splatnosti či čiastočné odpustenie dlhu), vyhľadania a vyjednania alternatívneho financovania alebo vstupu kapitálového partnera. Máme skúsenosti so spracovaním reštrukturalizačných plánov a s ich prerokovaním s veriteľmi vrátane využitia inštitútu dočasnej ochrany (moratória). Vybudovaný prístup k väčšine lokálnych bánk a investorov nám umožňuje komunikovať a vyjednávať s relevantnými osobami priamo.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Jan Brabec

Jan Brabec

partner | transakčné oddelenie

Jan je partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde zodpovedá za oblasť podnikových financií. Vo finančnom sektore pôsobí už viac ako 25 rokov. Má rozsiahle skúsenosti v ob... Viac

Petr Skotnica

Petr Skotnica

Assistant Director

Petr nastoupil do Deloitte v Praze v roce 2021 a je zodpovědný za poradenství v oblasti korporátního bankovnictví, dluhového financování a kapitálových trhů. V bankovním sektoru Petr působí přes 27 le... Viac