Riešenia

Nezávislá finančná analýza a scenáre riešení

Pri náznakoch stagnácie či zníženia výkonnosti poskytne nezávislá finančná analýza majiteľom a manažmentu objektívny podklad pre rozhodovanie. Pre ďalší postup je zároveň nutné identifikovať a porovnať scenáre možnej reštrukturalizácie. Našou výhodou je, že máme pod jednou strechou prístup
k expertom so širokým spektrom špecializácií ako aj k pokročilým analytickým nástrojom.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac