Riešenia

Oceňovanie spoločností a startupov

Slovenská kancelária Deloitte má rozsiahle skúsenosti s oceňovaním obchodných spoločností či ich častí v najrôznejších komerčných situáciách. Ocenenie vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomických a odvetvových trendov, fungovania predmetnej spoločnosti a jej konkurentov. Je tiež nutné zvážiť aj ďalšie finančné i nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné oceňovacie služby v sebe spájajú analýzu, skúsenosť a odborný úsudok. Špecifickou oblasťou je oceňovanie startupov, kde zásadnú úlohu zohráva posúdenie možných scenárov budúceho vývoja.

Náš prakticky orientovaný prístup sa opiera o znalosti a skúsenosti získavané každoročne pri realizácii rady významných zákaziek v Slovenskej republike aj v zahraničí a vyznačuje sa odbornou precíznosťou a dôkladnosťou. Okrem čisto oceňovacích služieb taktiež úzko spolupracujeme s našimi špecialistami na jednotlivé odvetvia či odbornú problematiku v rámci štyroch základných oblastí našich služieb – audit, dane, manažérske poradenstvo (consulting) a transakčné poradenstvo – a vďaka tomu poskytujeme integrované riešenia presne podľa potrieb našich klientov.