Riešenia

Podpora v súdnych sporoch

Poskytujeme finančno-ekonomické služby v oblasti sporov (tzv. litigation support). Disponujeme odbornou kapacitou a skúsenosťami na podporu klientov vo finančných sporoch na slovenských súdoch a rozhodcovských súdoch na slovenskej i medzinárodnej úrovni. 

 

Typicky sa zaoberáme riešením nasledujúcich situácií:

 • Vytesnenie menšinových akcionárov
 •  Ušlý zisk
 • Úpadok a hroziaci úpadok spoločnosti
 • Spory so správcom dane
 • Regulačná problematika ako napr. primeraný zisk, stláčanie marží atď.

 

Poskytujeme najmä nasledujúce služby:

 • Ocenenie podnikov a všetkých typov aktív i záväzkov
 • Finančné modelovanie
 • Kalkulácia v oblasti insolvencií a reštrukturalizácie
 • Kalkulácia na regulačné účely (miera primeraného zisku, hodnota aktív)
 • Ekonomická analýza
 • Argumentačná podpora na základe číselnej a teoretickej analýzy
 • Overenie tvrdení a kalkulácií protistrany
 • Služby pre súdne výsluchy a znalecké konfrontácie (príprava otázok, vykonanie výsluchu)
 • Overenie postupov konkrétnych znalcov na základe databázy znaleckých posudkov
 • Overenie argumentov strán sporov na základe databázy súdnych uznesení
 • Revízia existujúceho ocenenia (overenie oceňovacej metodiky, matematickej správnosti a faktických predpokladov)