Riešenia

Post-akvizičná integrácia a podpora pri odštiepení (carve-out)

Post-akvizičná integrácia

Podľa dostupných štatistík dôjde iba pri cca 40% transakcií k úspešnej integrácii,
pri ktorej sa dosiahnu plánované synergie v oblasti úspory nákladov i zvýšenia tržieb. Preto poskytujeme aj asistenciu pri príprave plánu prevzatia a následnej integrácie cieľovej spoločnosti a v prípade potreby asistujeme aj s integráciou
samotnou. Náš tím má skúsenosti s post-akvizičnými integráciami spoločností rôznych veľkostí naprieč mnohými odvetviami.

Podpora pri odčlenení (carve-out)

Podobne ako pri integráciách náš tím vie pomôcť klientom v prípade, že sa rozhodnú odčleniť časť spoločnosti. Podporujeme klientov v oblasti plánovania i implementácie odčlenenia (carve-out) naprieč všetkými funkciami spoločnosti (výroba, predaj, HR, financie, IT a ďalšie).

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac