Riešenia

Právne poradenstvo

Náš akvizičný tím tvoria právni experti s dlhodobými skúsenosťami s významnými a komplexnými akvizíciami a nad rámec právnej oblasti aj s vysokou mierou orientácie v ďalších aspektoch akvizičných transakcií, najmä finančných, daňových a účtovných. Naša kancelária sa tiež pravidelne podieľa na rade cezhraničných transakcií v úzkej spolupráci s advokátskymi kanceláriami siete Deloitte v celej Európskej únii a mnohých ďalších krajín.

Klientov podporujeme a radíme im už od prvopočiatočného štádia transakcie, teda od návrhu základného konceptu akvizície, strategického plánovania, cez právny audit, až po vyjednanie a spísanie zmluvnej dokumentácie a post-akvizičné kroky.

Naše služby

  • Vykonanie analýzy právnych aspektov plánovanej transakcie vrátane návrhu vhodných riešení a variantov realizácie s vysvetlením výhod a nevýhod každého riešenie.
  • Príprava detailného plánu transakcie a implementáciu všetkých právnych krokov procesov zlúčenia, iné premeny spoločnosti, výkupu podielu minoritných akcionárov, či akejkoľvek formy akvizície (Predaj kapitálovej účasti, podniku alebo jeho časti, predaj majetku a pod.).
  • Právne poradenstvo ohľadom stratégie transakcie a kompletné riadenie projektu.
  • Plánovanie a prevedenie akvizičných právnych previerok (due diligence).
  • Právna podpora pri kúpe či predaji kapitálových účastí či aktív vrátane prípravy všetkých zmlúv a ďalších právnych dokumentov, rokovania s protistranou, zavretie a vysporiadanie transakcie a nadväzujúcich operácií.
  • Právne poradenstvo pre prijatie účastníckych cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, IPO alebo vyradenie cenných papierov z obchodovania.
  • Získanie licencií alebo povolení správnych úradov potrebných pre akvizíciu či reštrukturalizáciu.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac