Riešenia

Prevádzková reštrukturalizácia

Identifikácia problémových miest, návrh kľúčových opatrení, objektívne vyhodnotenie dostatočnosti opatrení a návrh časového plánu reštrukturalizácie je nutným predpokladom úspešného ozdravného procesu. Našim klientom pomáhame najmä pri optimalizácii plánovania a riadenia výroby a obchodu, zvýšení prevádzkovej efektivity prostredníctvom analýzy procesov a nákladovej štruktúry, uvoľnení likvidity zlepšeným riadením cash flow a pracovného kapitálu, racionalizácii produktového portfólia, revidovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov, optimalizácii výrobných aktív či predaji zvyšného majetku. V úvodných fázach sa venujeme najmä identifikácii opatrení s rýchlym dopadom do cash flow, tzv. „quick wins“. Naše služby spravidla zahŕňajú prípravu vyjednávacej stratégie, podkladov a asistenciu pri rokovaniach so zainteresovanými stranami.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac