Riešenia

Príprava business plánov

Spoľahlivé finančné plánovanie sa nezaobíde bez nástroja, ktorý umožní efektívne posúdiť rôzne scenáre budúceho vývoja. Vhodne navrhnutý finančný model takýto pohľad umožňuje.

Deloitte disponuje tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore finančného modelovania a s príslušnou profesijnou kvalifikáciou. Dokážeme pre Vás vytvoriť spoľahlivý finančný model, ktorý umožní simulovať budúci pohľad na finančné výkazy a ďalšie kľúčové prevádzkové ukazovatele.