Riešenia

Refinancovanie existujúceho financovania

Dokážeme pomôcť so zabezpečením refinancovania existujúcich produktov prostredníctvom lokálneho (prípadne medzinárodného) bankového a dlhopisového trhu. Popíšeme a porovnáme rôzne varianty refinancovania z hľadiska dostupnosti, nákladov, štrukturálnych podmienok a časovej náročnosti. Odporučíme a zaistíme optimálny produkt či kombináciu produktov refinancovania podľa potrieb Klienta.

Spojte sa s nami

... Viac

Jan Brabec

Jan Brabec

partner | transakčné oddelenie

Jan je partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde zodpovedá za oblasť podnikových financií. Vo finančnom sektore pôsobí už viac ako 25 rokov. Má rozsiahle skúsenosti v ob... Viac