Riešenia

Služby pre finančné inštitúcie

V oblasti FSI disponuje Deloitte skúseným tímom s rozsiahlymi znalosťami odvetvia. Pri ocenení a analýze bánk, dôchodkových alebo investičných spoločností, či už na transakčné alebo iné účely, detailne reflektujeme ich špecifiká. Pre stredoeurópsky bankový trh Deloitte pripravuje komplexné benchmarkingové riešenia v oblasti profitability, kapitálu a kreditných rizík.

Portfólio služieb pre sektor FSI zahŕňa aj ocenenie úverových portfólií, finančné modelovanie vrátane prípravy stress testingových modelov či poradenstva v oblasti riadenia profitability, controllingu či nastavovania cenotvorby (napr. tzv. value-based pricing či cenová citlivosť).