Article

İşçi heyəti praktikasının modelləşdirilməsi

Optimallaşdırma vasitəsi