İnsan Kapitalı

Biznesin idarə etdiyi, insanların həvəsləndirdiyi

Şirkətlərin bu gün qarşılaşdığı çətinliklər insan resursları və müəssisələrin görəcəyi əsas işlərə aiddir. Deloitte-un İnsan Resursları üzrə xidmətləri biznesin idarə etdiyi insan resurslarından tutmuş liderlik və dəyişiklik proqramlarının tərtib və icrasına kömək etməkdən ibarətdir.