Акценти

Промени в Кодекса на труда

Август 2022

На 05.08.2022 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който влезе в сила на 01.08.2022 г.

С него се въвеждат изискванията на Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз и на Директива 2019/1158/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г., относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата полагащи грижи, както и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета.

Сред основните промени са:

  • Вече не е възможна абсолютна забрана за сключване на трудов договор с друг работодател
  • Служителят може едностранно да предлага изменения на трудовия договор
  • Въведен е максимален срок за изпитване при срочни трудови договори
  • Работодателите трябва да съобразят новите правила за осигуряване на прозрачни условия на труд
  • Служителите могат да изискват гъвкавост, за да съвместяват трудовите и семейните задължения

Вижте още в новия брой на правния бюлетин на Делойт Лигъл.

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Получаване на известия от Делойт

Регистрация тук
Полезна ли Ви беше тази информация?