Акценти

Правен бюлетин

Брой 60 / 16-31 май 2018 г.

Акценти в броя

Обнародвани нормативни актове
• Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда


• Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс


• Постановление № 81 от 21 май 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г.


• Постановление № 83 от 22 май 2018 г. за приемане на Наредба за изи¬скванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията

Законопроекти

Съдебна практика

 

Искате ли да научите повече?

Ако желаете да получавате актуална информация за промени в законодателните разпоредби, направете Вашата регистрация сега!

Полезна ли Ви беше тази информация?