green grey circles

Услуги

Правен мениджмънт

Бъдещето на правото днес

Последното десетилетие беше период на големи промени за вътрешно-правните отдели. Вътрешните адвокати и юристи са изправени пред увеличаващ се натиск да адресират настоящи и бъдещи предизвикателства за бизнеса, както и сложната и променлива регулаторна рамка. Важността и очакванията се увеличават, в същото време ресурсите остават ограничени.

Услугите на Делойт Лигъл по правен мениджмънт са разработени от адвокати в тясно сътрудничество с експерти от всички практики на Делойт, включително консултантите по цялостен мениджмънт, данъчен мениджмънт и мениджмънт на риска. Услугата ни е съвкупност от модели, рамки и системи, създадени за да помогнат на вътрешните адвокати и юристи да управляват своите отдели по-ефикасно и да посрещат нуждите на своя бизнес.

Услугата ни представлява опит да се обхванат безброй часове опит в мениджмънта и консултирането в комплект услуги и инструменти. Услугата ни е съсредоточена в оперативни модели, технологии, управление на служителите и разходите.

Запознайте се с нашия материал, посветен на този подход (достъпен само на английски език): A changing world requires a new approach to law.

Get in touch

Ренета Петкова

Ренета Петкова

Съдружник, Делойт Лигъл

Области на практикуване: M&A (сливания и придобивания), приватизация и чуждестранни инвестиции, финансиране на активи, финансиране на проекти, финансиране на придобивания, структурирано финансиране, к... Още

 • Contact us
 • Submit RFP
 • Explore Legal Services

  Deloitte Legal Services

  Legal Advisory Services

  Multinational organizations need legal advisors who can assist with day-to-day activities, as well as corporate life events across many jurisdictions. Deloitte Legal delivers efficient and transparent support for the legal activities companies manage.

  Legal Managed Services

  Many legal departments struggle to balance their day-to-day responsibilities with their goal to pursue critical, high-value initiatives. Deloitte Legal helps clients achieve a number of key objectives such as efficiency, transparency, and compliance.

  Deloitte Legal Industries

  Deloitte Legal Industry teams combine specific industry knowledge with broad legal experience to offer focused, client-centered service to national and multinational organizations.

 • Legal Home