За нас

Производство

Производителите знаят най-добре, че единствената константа е промяната

Производителите знаят най-добре, че единствената константа е промяната. За да се постигне устойчив растеж на бизнеса, трябва постноянно да се търсят нови технологии и процеси, да се поддържат оптимални операции, ефикасни вериги на доставки и добър вътрешен контрол.

Въпреки че сливанията могат да налаг съкращения на персонала, най-добрите и интелигентни кадри трябва да бъдат привлечени и запазени. Работата с хора, които имат отговори и знаят най-кратките пътеки до решенията, ще Ви осигури конкурентно предимство. Нашите професионалисти в сферата на Производството предлагат богата гама от услуги, като се фокусират върху уникалните за Вас предизвикателства и нужди.

 

Аерокосмическа и отбранителна индустрия

Може би никоя друга индустрия не е толкова чувствителна по отношение на икономически и политически въздействия така, както аерокосмическата и отбранителната индустрия. При непрестанно променящи се пазарни условия, с които се сблъскват компаниите от аерокосмическата и отбранителната индустрия, сега повече от всякога строгата финансова отчетност и контрол, усилията за намаляне на разходите, прецизното изпълнение на програмите и непрекъснатото увеличение на приходите са ключови фактори за успех.

В Делойт ние използваме обширните си познания за индустрията с цел да помогнем на клиентите си да намерят отговор на тези предизвикателства при работата си на този несигурен и динамичен пазар. Делойт предлага широка гама от услуги на много от водещите компании в областта на аерокосмическата и свързаните с нея индустрии в целия свят. Ние предлагаме на нашите клиенти своя богат и доказан опит в области от оценка на системите за контрол до интегриране на сливанията, и от намаляне на разходите на компанията до интеграция на системи за планиране на ресурсите и други системи.

Автомобилен сектор

Нашата Global Automotive Group (Глобална Автомобилна Група) се е ангажирала с някои от най-острите въпроси, стоящи пред автомобилната индустрия днес.

От данъчни въпроси в световен мащаб, пълни решения за системи за планиране ресурсите на компанията до услуги за управление на риска ние сме помогнали на автомобилните, тежкотоварните и други транспортни компании да извлекат максималното от предоставените им нови възможности, без значение дали са производители на оригинални продукти (ПОП), доставчици, дилъри, сервизни или финансови компании.

Химическа индустрия

Сливанията, глобализацията, нарастващата конкуренция и значителният икономически и геополитически натиск оказват влияние върху индустрията. Сега повече от всякога запазването на финансова стабилност, генерирането на парични потоци, рационализиране на операциите и оптимизиране на структурата на разходите са ключови фактори за успех.

От оптимизация на веригите за доставки до изготвяне на оценки, и от планиране на ресурсите на предприятието до стратегии за намаляне на разходите ние помагаме на химическите компании да постигнат най-доброто в конкурентната среда и да се подготвят за бъдещето.

Общо промишлено производство

За нас, „масовите” производители не са обикновени. Те са производителите на машинни и метални продукти. Те произвеждат гумени, пластмасови и дървени изделия.

Тези индустрии са скелета на икономиката ни. Делойт работи с повече от 60% от компаниите, представени във Fortune 500 (Форчън 500), считани за важни производители. Задълбоченият ни опит се дължи на практиката ни - всеки четвърти от клиентите ни е производител.

Полезна ли Ви беше тази информация?