За нас

Публичен сектор

Признат световен лидер в консултирането на публичния сектор

Като най-голямата професионална консултантска фирма и признат световен лидер в консултирането на публичния сектор, ние можем да се възползваме от широка мрежа от международни експерти с опит във финансирането и управлението на публични инвестиционни програми.

Делойт предоставя на своите клиенти от общинските администрации широк спектър от услуги, специално насочени към публичните инвестиционни програми, но най-често се обръщат към нас за помощ през етапите на евро-финансирането: 

Подготовка

Този етап е насочен към идентифициране на проекти с потенциал за финансиране от ЕС и оценяване на тяхната допустимост по отношение на техническите изисквания на съответната оперативна програма. Ако са оценени като допустими, Делойт подпомага своите клиенти при изготвянето на апликационните форми за подаване към съответния управляващ орган или определен от него представител - обикновено се работи с конкретен краен срок.

Изпълнение

При одобрение на финансирането, Делойт работи с клиенти през целия етап на изпълнение на проекта, като предоставя комплексни услуги за управление на проекта, включително управление на търгове, одити за контрол и мониторинг на напредъка. В допълнение, Делойт поддържа връзка със съответните управляващи органи, за да гарантира спазването на всички процедури за отчитане.

Продължаващи дейности

Във фазата, последваща изпълнението на проекта, Делойт подпомага бенефициентите да предоставят текущите оценки за ефективност и устойчивост на проектите пред съотвентните органи за определен период от време (обикновено пет години).

Екипът на Делойт, който се състои от финансови консултанти, одитори и данъчни експерти притежава богат опит в подпомагането на стотици клиенти, включително и общински и държавни организации, които успешно получават и управляват средства, предоставени от ЕС. 

Полезна ли Ви беше тази информация?