Перспективи

Изисквания за преструктуриране на кредитните институции спрямо последните промени в европейското законодателство (уебинар)

22 април 2021

На 12 февруари 2021 г. бяха обнародвани измененията и допълненията в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, чрез които в българското законодателство се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2019/879 на ЕП и на Съвета, част от т. нар „Банков пакет“. 

Новите изисквания обхващат промени в определянето на минималното изискване за собствен капитал и споделяне на загуби, нови разпоредби по отношение на приемливите задължения, засилване на правомощията на органа за преструктуриране и др. Наред със законовите промени внимание заслужават и практическите последици от присъединяването на България към ЕМП, документа „Очаквания към банките“/„Expectation for Banks”/, публикуван от Единния съвет за преструктуриране през 2019 г., както и други важни акценти от рамката за преструктуриране.

Делойт България Ви кани да се присъедините към банков уебинар на тема „Изисквания за преструктуриране на кредитните институции спрямо последните промени в европейското законодателство“, който ще се проведе на 22 април 2021 г. от 10:00 до 12:00 часа.

Основни теми, обект на дискусия: 

  • Преглед на рамката за преструктуриране
  • Процес на планиране на преструктурирането
  • Фокус върху променената рамка на МИСКПЗ (MREL)
  • Преструктуриране на банки в ЕС – текущ опит

Работен език: български (в началото на уебинара регионалният съдружник за банков и регулаторен риск за Делойт Централна Европа, Димитирос Горанитис, ще отправи кратко приветствие към участниците на английски език)


Такса за участие: безплатен уебинар

За въпроси и допълнителна информация:
Христина Тотева - мениджър проекти "Външни комуникации"
E-mail: htoteva@deloittece.com 

Регистрирайте се

тук
Полезна ли Ви беше тази информация?