Екип

Ивайло Коцев

Адвокат

Ивайло Коцев

Области на практикуване: корпоративно, търговско, банково, финансово, потребителско, трудово, транспортно, вещно право, платежни услуги, сливания и придобивания, право на интелектуалната собственост, дигитално право, решаване на спорове

Ивайло придобива магистърска степен по „Право“ през 2011 г. и бакалавърска степен по „Международни отношения“ през 2013 г. от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По съвместна програма между СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета в Кеймбридж завършва специализирани курсове по „Английско право и правни умения“ през 2021 г. и по „Търговско право“ през 2022 г. Понастоящем е докторант по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Член на Софийската адвокатска колегия от 2022 г.

 

Английски, френски, италиански, руски 

Ивайло Коцев