Одит

Одитът е изключително сложен процес и значението на одиторите като основно звено във веригата на финансовата отчетност никога не е било по-важно, и тяхната роля на доверени консултанти бива все по-ценена.