IFRS Poradenství

Příprava finančních výkazů dle IFRS a jejich implementace

Pomůžeme Vám při sestavování finančních výkazů dle Mezinárodních účetních standardů IFRS, s implementací nově vydaných standardů a při navrhování celopodnikových procesů pro shromažďování informací z dceřiných společností nebo poboček.