FinTech v ČR i ve světě

Perspektivy

FinTech v ČR i ve světě 

Studie Deloitte o sektoru, který kombinuje finance a technologie

Podle nové studie společnosti Deloitte dosáhly v roce 2017 tržby FinTech firem v České republice 400–800 mil. Kč, z toho je přibližně 80 % tvořeno výnosy z produktů pro koncové klienty a zbývající část představují společnosti, které nabízejí infrastrukturu pro FinTech řešení. Spíše než samotná hodnota tržeb je však důležitějším ukazatelem rozvoje domácího FinTech sektoru tempo růstu celého trhu. To činilo v minulém roce více než 30 %, u služeb pro koncové klienty rostly výnosy dokonce dvojnásobným tempem. Jak to bude dál?

Podle odhadů Deloitte by při dnešní velikosti sektoru finančních služeb mohl obrat FinTech sektoru dosáhnout 3–8 mld. Kč ročně. Dlouhodobý potenciál by pak mohl činit dokonce 6–15 mld. Kč. Studie zároveň uvádí, že Česko má v současné době velký potenciál pro další rozvoj FinTechu, a to zvláště díky následujícím faktorům:

  • Disponuje vysoký podílem kvalifikovaných ICT specialistů
  • Investice do ICT vybavení a softwaru jsou v ČR v evropském měřítku nadprůměrné
  • Značná část obyvatel, konkrétně 83 % domácností, má přístup k internetu. Stále častěji používáme aplikace připojující se k internetu v mobilním telefonu
  • Relativně rychle přijímáme inovace v oblasti finančních služeb
  • Lokální atraktivita finančního sektoru

Chcete se dozvědět o FinTech trhu v ČR a v zahraničí více? Zajímá vás, jaké jsou jeho přínosy a rizika? Co na nový sektor říká regulace? Nebo jaké konkrétní platformy a produkty už na trhu existují? Stáhněte si studii FinTech v ČR i ve světě.

Považujete tyto informace za užitečné?