Článek

Magazín Inside – Digitalizace a integrace nových technologií

Edice CIO, listopad 2018

S potěšením vám předkládáme devatenácté vydání časopisu Deloitte Inside, věnované ředitelům IT. Stejně jako v předchozích letech představíme různá aktuální témata z oblasti nastupujících technologií, které zásadně proměňují fungování finančního trhu i způsob, jak firmy operují, a současně vám nabídneme nástroje, které vám umožní držet krok s rychlým technologickým vývojem poslední doby a být připraveni čelit výzvám současnosti.  

Ve světě, kde se prostředí trhu finančních služeb neustále vyvíjí, se musí společnosti snažit dosáhnout konkurenční výhody a získat lepší, stabilní pozici na trhu. Nejlepší způsob, jak získat konkurenční výhodu a překonat výzvy, které přinášejí digitální transformace, narůstající regulatorní tlak a permanentní proměna očekávání firem i spotřebitelů, je prostřednictvím inovací. Výzvy pramení i z nastupujících a čím dál vyspělejších technologií, neboť se očekává, že technologie budou dále narušovat dnešní hodnotové řetězce a vzápětí je opět novými, složitějšími způsoby kombinovat.

Jsme potěšeni, že časopis Inside tímto uvádí své druhé EMEA FS Technology vydání připravené ve spolupráci sítě Deloitte a externích autorů, aby podpořilo ředitele IT v orientaci v současných výzvách a nabídlo jim srozumitelnou mezinárodní vizi. Toto vydání ředitelům IT poskytne vhled, aby byli připraveni nadcházejícím výzvám nejen čelit, ale také je sami iniciovat a vést.

Více o uvedených tématech a další informace najdete na stránkách Inside magazínu. Věříme, že vás publikace zaujme.   

PDF – 8,6 MB
Považujete tyto informace za užitečné?