Transformace organizace

Služby

Transformace organizace

Digitální a nově vznikající technologie, měnící se tržní podmínky i regulatorní tlak jsou nejčastější vnější síly, které obvykle uvádějí transformaci společností do pohybu. Interními podněty, jež transformaci často nastartují, bývají nové vedení společnosti a prorůstové či konsolidační strategie (včetně fúzí a akvizic). Ať už je ale podnětem cokoli, výzvy jsou v zásadě tytéž: jak sladit organizační strukturu, talent, leadership a kulturu vaší organizace s obchodní strategií tak, aby bylo možné vizi transformace realizovat a v průběhu času ji udržet. V oblasti transformace organizace kombinuje náš tým rozsáhlé zkušenosti s praktickou obchodní prozíravostí. Naše řešení pro oblasti organizace a lidských zdrojů zahrnují řadu nástrojů a prostředků podložených analytikou, které umožňují provést udržitelnou změnu.

V oblasti transformace organizace se zaměřujeme na následující témata:

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více

Jiří Pavlík

Jiří Pavlík

Ředitel

Jiří zastává pozici ředitele v týmu Strategy & Operations v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se na oblast realizace strategie, podnikové architektury, st... více