Business Integrity

Služby

Business Integrity

Tým složený z právníků, forenzních vyšetřovatelů, IT specialistů a finančních a datových analytiků za poslední roky úspěšně prověřil pro své nadnárodní i tuzemské klienty řadu podezření z páchání hospodářské kriminality.

Interní podvody, zpronevěra, porušení práv k duševnímu vlastnictví, úplatkářství nebo další formy tzv. kriminality bílých límečků mohou společnosti, ale i jejich společníky, značně finančně i reputačně poškodit a v určitých případech vést dokonce k úpadku. Tato nelegální činnost je často motivována konkurenčním bojem, cílem získat zajímavé zakázky nebo prostředky z veřejných zdrojů na podporu podnikání. Na to, aby poškozený klient nebo společník, mohl podniknout potřebné právní kroky, musí svá podezření sám prověřit a získat potřebné důkazy o trestné činnosti. 

Samotné prověřování a získávání důkazů je činnost náročná jak technicky a časově, tak i po odborné stránce, jelikož zpravidla vyžaduje kompetence v oblasti práva, financí, účetnictví, daní, IT a technologií a současně znalosti daného průmyslového odvětví. Náš tým profesionálů je vám k dispozici. 

Business Integrity

Kombinace právníků s dalšími specialisty od samého zahájení vyšetřování přináší možnost efektivně a operativně reagovat a řešit nepředvídatelné i konfliktní situace a zabezpečit maximální důvěrnost celého případu.

 Jaroslava Kračúnová, lídr týmu Business Integrity 

Jak vám můžeme pomoci:

  • Kromě potvrzení nebo vyvrácení podezření a případného odhalení pachatele, naše služby zahrnují i pomoc s dalším řešením vzniklé situace, zejména právní podporu při podávání trestního oznámení, řešení pracovněprávních otázek při ukončení pracovního poměru, odvolání managementu, uplatnění nároku na náhradu škody nebo zastupování klienta před soudem. 
  • Vyšetřování upozorní na nedostatky  kontrolních a preventivních opatření a přispěje tak k zdokonalení tzv. compliance programů. S využitím forenzních služeb je tedy možné nejen prověřit podezření na páchání trestné činnosti v organizaci a zamezit jejímu pokračování, ale i předejít vzniku dalších negativních následků.
  • Přínosem je i spolupráce s členy zahraničních týmů Deloitte a možnost využití moderních technologií používaných při získávání a zpracovávání dat (účetních, finančních i právních). Všechna data a informace, které jsou získány v průběhu vyšetřování, jsou pečlivě chráněny, zpracovávány a uchovávány přímo v datovém centru v České republice. 

Odhalte včas interní pochybení a podvody. Véce informací naleznete na naší stránce Deloitte SafeSpace: nástroj pro whistleblowing.

Jaké právní služby poskytuje tým Business Integrity?

Kontakt

Jaroslava Kračúnová

Jaroslava Kračúnová

Partner | Advokát

Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v právní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 13 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na sprá... více