Business Integrity

Služby

Business Integrity

Tým složený z právníků, forenzních vyšetřovatelů, IT specialistů a finančních a datových analytiků za poslední roky úspěšně prověřil pro své nadnárodní i tuzemské klienty řadu podezření z páchání hospodářské kriminality.

Interní podvody, zpronevěra, porušení práv k duševnímu vlastnictví, úplatkářství nebo další formy tzv. kriminality bílých límečků mohou společnosti, ale i jejich společníky, značně finančně i reputačně poškodit a v určitých případech vést dokonce k úpadku. Tato nelegální činnost je často motivována konkurenčním bojem, cílem získat zajímavé zakázky nebo prostředky z veřejných zdrojů na podporu podnikání. Na to, aby poškozený klient nebo společník, mohl podniknout potřebné právní kroky, musí svá podezření sám prověřit a získat potřebné důkazy o trestné činnosti. 

Samotné prověřování a získávání důkazů je činnost náročná jak technicky a časově, tak i po odborné stránce, jelikož zpravidla vyžaduje kompetence v oblasti práva, financí, účetnictví, daní, IT, technologií a znalosti daného průmyslového odvětví. Náš tým profesionálů je vám k dispozici. 

Business Integrity

Kombinace právníků s dalšími specialisty od samého zahájení vyšetřování přináší možnost efektivně a operativně reagovat a řešit nepředvídatelné i konfliktní situace a zabezpečit maximální důvěrnost celého případu.

 Jaroslava Kračúnová, lídr týmu Business Integrity 

Jak Vám můžeme pomoci:

  • Integrace právních a forenzních služeb přináší od samého zahájení vyšetřování možnost efektivně a operativně reagovat a řešit nepředvídatelné i konfliktní situace a zabezpečit maximální důvěrnost celého případu. 
  • Kromě potvrzení nebo vyvrácení podezření a případného odhalení pachatele, naše služby zahrnují i pomoc s dalším řešením vzniklé situace, zejména právní podporu při podávání trestního oznámení, řešení pracovněprávních otázek při ukončení pracovního poměru, odvolání managementu, uplatnění nároku na náhradu škody nebo zastupování klienta před soudem. 
  • Vyšetřování upozorní na nedostatky  kontrolních a preventivních opatření a přispěje tak k zdokonalení tzv. compliance programů. S využitím forenzních služeb je tedy možné nejen prověřit podezření na páchání trestné činnosti v organizaci a zamezit jejímu pokračování, ale i předejít vzniku dalších negativních následků.
  • Přínosem je i spolupráce s členy zahraničních týmů Deloitte a možnost využití moderních technologií používaných při získávání a zpracovávání dat (účetních, finančních i právních). Všechna data a informace, které jsou získány v průběhu vyšetřování, jsou pečlivě chráněny, zpracovávány a uchovávány přímo v datovém centru v České republice. 

Jaké právní služby poskytuje tým Business Integrity?

Kdy by se na tým Business Integrity měl potenciální klient obrátit?

Proč je příprava na dawn raid významnou složkou Business Integrity?

Kontakt

Jaroslava Kračúnová

Jaroslava Kračúnová

Partnerka a advokátka

Jaroslava je partnerkou a advokátkou v Deloitte Legal. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala rovněž právo a management v Innsbrucku. Specializuje se na odhalování hos... více